Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

tum.

quotque fuerunt abbreviaturarum fpecies, nulla prætermisla, in hocce Lexico occurrere: id tamen ex certa fcientia profitemur, laudatissimum hujus Lexici Auctorem, licet jam opus ad umbilicum perductum esset, per multos adhuc annos innumera Diplomata, omnisque generis Codd. MSS. diurna nocturnaque manu eo consilio versavisse, ut spicilegia post messem institueret; vix tamen in unam alteramve figuram, vel scripturæ compendium incidisse, quod collectioni amplissimæ nondun fuislet inser

Fidem nobis habebunt, qui noverunt, Auctorem ultra viginti annos perpetuam ac indefeffam rei diplomaticæ operam navasse, nullamque oco casionem abbreviaturas colligendi & interpretandi e manibus amisille. Ne autem opus nitidissimum plus justo grandius fieret, aliquot chiliades abbreviationum faciliorum, quas nemo non intelligebat, provida WALTHERI diligentia missas fecit. Sin vero nihilominus quædam majoris momenti abbreviaturæ industrio Diplomatum indagatorie sub confpeEtum veniant, quas sicco forsan pede transierit Auctor, is cogitet velim, Eleusinam femper servare, quod ostendat revisentibus, bonoque venatori haud vitio esse, si inter spissas opacorum nemorum umbras nonnihil

, ferarum elabi passus sit.

Seriem abbreviaturarum ordine alphabetico dispositarum excipiunt signa, quæ non inflexis litteris, fed longe aliis figuris expressa sunt, innuentibus tamen fyllabas & integra veterum librorum & diplomatum vocabula, e. g. particulas con, com, contra, effe, eft, &, etcetera, etiam &c. Deinde characteres numerorum exhibentur, & notæ sive signa Kalendariorum, interpunctionum, commatum, punctorum, notarum, paragraphorum, asteriscorum, citationum marginalium, ponderum & menfurarum, cum locupletissimo in hæcce commentario. Siquis autem iniquior planeque rudis hæc parvi faciat, aut contemnenda esse crepet, is prius discat, ab istis specie parvis res magnas haud raro pendere. Non est tamen, ut hoc de argumento verba faciam apud doctos viros; cum ne indoctus quidem, cui rite cor saliat, illud bona fide negaturus sit. Quemadmodum enim litteræ funt inventæ, ut custodiant voces & tanquam depositum reddant legentibus, ita fæpius contingit, ut eorum, quæ distingui debent, conjunctio, contraque eorum, quæ conjungi oportet, temeraria distractio, fensum orationis vel obscuriorem reddat, vel plane corrumpat; ut adeoque vix ambigi possit, plurimum referre, uno verborum contextu, an distincto, quid

effe.

efferatur. Varia hanc in rem exempla adtulit Radulphus Fornerius, a) quem vide, nisi falde festines.

Accedit insuper huic Lexico res jucundissimi argumenti, nimirum Nota Musica, quibus antiqua faciendorum & canendorum modorum ratio commonftratur, ceu eadem a sæculo XI. in Ecclesiis obtinuit & primitus fine lineis, per peculiares tantum characteres syllabis & vocibus Textus adfcriptos, poftea vero per quatuor vel quinque lineas, propofita fuit. Quantum equidem fcimus, nemo has Noras, præter Nicolaum Staphorstum b) & R. Abbatem Gottwicensem, ») fibi excutiendas sumsit. Cave vero exiftimes, Viros Claris. hoc, quidquid est argumenti, exegisse, ut potius primas duntaxat lineas duxiste, & intra primordia substitiffe, videantur, ditisfima messe WALTHERO nostro relicta, qui omnes artis suavissimæ modos numerosque feliciter tradidit, quatenus fcilicet eadem punctis & lineolis conftat, quæ vel totam & dimidiatam mensuram, quæ noftratibus Tactus vocatur, denotant, vel characteres, qui duas, tres, pluresve Notas simul comprehendunt, significant, prout illi genio fæculi accommodati fuere, addita atque ex hodiernis Notis Muficis facta explicatione.

Neque desiderari passus est Ampl. Auctor intervalla, amabiles voues, quibus canticum temperatur, longiores & breviores cursus unica fyllaba comprehenfos, iique secundum Notarum numerum in ordinem redacti sunt; ut adeoque antiquitatis amantes non poffint non veterem Msoixa, ejusque compositionem facile intelligere atque cognoscere.

Operæ autem pretium fuerit, nonnihil de hujus Lexici usu in medium adferre, isque fequenti ratione instituendus est. Si tibi Diplomata codicesve cascos versanti verbum quoddam haud in proclivi eflè videatur, non est, cur statiin vadimonium deserendum efle putes, sed potius solerter rimari oportet, quænam litteræ obscuro ejusmodi vocabulo insint. Deinde id genus litteræ in secunda arctiori columna, veteribus figuris subjuncta, ordine alphabetico evolvendæ sunt Litteris proinde eadem ferie, ut in contorto vocabulo occurrunt, repertis, non potest non in eadem linea & in tertia minori columna obvia vox ipsa luce clarior fieri. Ne frustra hæc dixisse videamur, succenturiabimus unum alterumve exemplum. Finge, veteris chartæ initium ita fe habere: J noie fce &° idie tnit di prs &° fii Sou gps sci, five in vetusto codice fequentem in modum legi: Qm suu bom i reb e itia colere & sua cuiq ia sua&i sbditis n fine qd ptatis est fi, S.qd equ e ftodi: nihil aliud requiritur, nisi ut modo jam proposito Lexicon perlustres, quod nodum Gordium ita folvit: In nomine sancta o individua trinitatis, Dei patris, E filii Ego Spiritus Sancti. Alterius exempli sensus est hic: Quoniaın summum bonum in rebus est justitiam colere & sua cuique jura fervare, & in fubditis non sinere quod potestatis eft fieri, sed quod aquum est custodiri

. Duo tamen adhuc notanda sunt: I. tuarum partium est, ne oculos ad litteras tantum convertas, sed simul apices & extremitates signi, quo vocabulum quoddam innuitur, impense circumspicias. Quemadmodum enim e. g. octodecim voces, quæ unica littera i comprehenduntur & sex per qm denotatæ in hocce Lexico occurrunt, compendium tamen supra adductum ad vocern cohærentiamque continuo aslequendam vehementer accommodatum fuerit, nec est, cur diu torquearis, utrum só i fignificet ibi, id eft, igitur, in, & quæ funt alia; vel illud qm sibi velit quantumcunque, quidem, quoniam, reliqua.

Quana) Rerum quotidianarum libro VI. cap. 17. & 18. in Thefauro Juris Ottoniano, Tomo II. p. 297. e.

dit. Trajecti ad Rhenum 1733. B) Jn Hift. Ecclef. Hamb. diplom. Tomo III. Tab. II. p. 337, seq. » Ja laudato fæpius Chronico, libro I. p. 58. seq.

à 2

Quandoquidem vero II. hocce in Lexico omnes casus, genera, tempora &c. contractarum vocum haud adservata sunt (nimiam enim libri mosem sumtusque damnofos omni studio vitavit Auctor ) æqui bonique consules, Lector benevole & erudite, nonnihil tuismet cogitationibus & meditationibus reli&tum esse. Etenim si forfit verbum illud, in quo mens tua versabitur, cum omnibus litteris & syllabis non illico obviam concurrat, aderit tamen, velut Deos ato u nxevns, alius Casus vel Genus &c. quæ verum obscuræ vocis sensum luculenter declarabunt. Sic in Lexico præsenti non expressum est fi, filii, cum tamen haud exulent fi filius, fie, filiæ, fim filium, & fio filio. Ex quibus facile intelligitur (ne quid jam de contextu magnarum difficultatum remedio præstantissimo dicamus) fii hoc loco significare filii, non autem fieri, licet & ipsum in é titopenin redactum antiquitus per fii innutum efle, exploratum sit.

Denique huic operi immortale decus conciliant Alphabeta absolutissima & integra specimina fcripturæ ex diplomatibus, chartis & Codicibus omnis ævi desumta, non solum accommodatissima ad veram ætatem cujusvis Codicis cognofcendam, fed & ad rectum judicium de cujuscunque Diplomatis & veterum Documentorum fide ferendum.

Totum opus, ut vides, a capite ad calcem Tabulis æneis constat, quod tanta veterum & infolitarum figurarum multitudo non typis mobilibus, fed in æs incisis, exsignari potuit. Licet vero hocce institutum quam maximos sumtus efflagitaverit, omnia tamen ita provifa funt, ut etiam Privatorum utilitati consuleretur, quos æquissimum pretium a coëmendo hocce Thesauro non arcebit. Neque eft, cur quis de summa Chalcographorum diligentia male opinetur, fi quidem folertissimus Auctor non modo ipse omnia ærumnabili labore delineavit, fed prima illorum fpecimina omni cura atque ftudio perlustravit, ut adeoque vix ullum ofánua irrepere potuerit.

Verum enim vero plura jam præfari nihil attinet; vino enim vendibili parum opus esse suspensa'hedera, ex veteri pariterque verissimo adagio omnes novimus. Antequam tamen te dimittam, Lector candide, paucis adhuc docendus eras, me minime ausurum fuisse, æterni Operis vestibulum inani hac præfatione occupare, nisi Vir, dum viveret, fummus mihique amicissimus, Joannes Godefredus de Meiern, JCtus, Comes Palatinus Cæsareus, Potentissimique Regis nostri, quem Deus servet! Consiliarius Justitiæ intimus, ac Archivi Electoralis Præpositus (cujus auspiciis æreque collato hic Thesaurus in publicum prodit) me & diptychis, qui ad manum sunt, & crebra allocutione, qua usque ad supremam Viri horam a) mihi frui licuit, commovisler, ut binas priores præfatiunculas, quas & ejusdem juslu, præmiflo Fratrum Schmidiorum nomine, conscripsi

, retractarem, iisdemque, si quid in schedis haberem, fuperadderem. Post fata të paxepíts eo minus fas mihi fuit, provinciam a Tanto Viro, etsi me imparem esse fatis callerem, relictam subterfugere, quod omni encomio major hujus Lexici Auctor, Fautor atque Amicus meus, dum spiritus hos regit artus, perpetua observantia colendus, nollet, ne id, quod beatæ & nunc inter cælites triumphanti animæ promiseram, exfolverem; præcipue cum Amplissimus Celeberrimusque in hacce Academia Historiarum Professor Joannes David Kælerus, aliis negotiis impeditus, amplioris, quam in se susceperat inque libri frontispicio fpoponderat, præfationis confectionem deprecatus esset, eundemque honorem, quo tali me haud unquam dignatus fum, ex singulari benevolentia in me transcriberet. Vive valeque Lector! hæc scire tua forte intererat. Scr. Gottingæ prid. kal. Julii. A. MDCCXLVII.

«) Defiit vivere a. d. XXI. Octobr. A. MDCCXLV. circa horam decimam antemeridianam.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

oli od

zal

is's

[ocr errors]
[ocr errors]

pp22 k

qu MM,M

k

[ocr errors]
[ocr errors]

roue

Muc

nec

[ocr errors]
[ocr errors]

n N

[ocr errors]

pe , re

[ocr errors]
[ocr errors]

UTCON ART &lacc
S. Augustini Homiliae XX.

SEC.VIIÍ
Λα λα λN.4

ses
0008 83,0

po ps, no Re, 'ete

yop:10p uc « lc , a 89, efi 10% E

N2, or

Rp dal, ad gu, etu i hhia

PPPP
A B , de F F 1111,
pff lie

S:
. A
.

T T

94:9
CC? , at

fi
kh,

q?, t
Pyö, fiy LLE

ac , ta B. 8 C"CL 511

rror a te
b bib gig

X ,tet
h , bi
ge ge

et
hulu, bu JR, get NŽN.Y

pr с

3) · oce, C Ngn

,0

a nini
DÜSSE
delid

9th

ai , tu
&&,e
& , cc

,UV
3 cco
al , ed

POSTEC 8 , ci

107 kccfom kane

fom am pilchicampur byen

Perana qe x grepelictum eftituto

j ez, ep

cuhebestupcopy ramas
的,
vonhecbenefínat Betu iraunar

8zZ
hume mundum rcem qucem non
por

latce
spure danmce cpucekumcu&ccuchfalezy
Incipit Epistula Sancti Aguftini Epifcopis.
Apostolica leccione fratres Karsimi hune

fonitum reddit tempus breui eft et reliquum A ut qui habent uxore tamquam non habentiffint. &t qui utuntur hunc mundum tamquam non utantur préterit enim figura huius mundi . Et ficut fur in nocte dies dominiita weniet. Itaquae o anima quaecumqiie audif et legis

og tr pe trae ar tri

[ocr errors][ocr errors]

INCIPIT EPIS
Tusciamus

TINI EPISOPIS. VV

,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

XXX

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »