Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

In nomine domini Amen. Anno A Natiuitate ciufdem Millefimo Trecentefimo duodecimo Indictione decima die Veneris XIIII. Menfis Aprilis Pontificatus domini Clementis pape V. Anno Septimo In prefentia mei Notarii et teftium infra fcriptorum ad hec fpecialiter uocatorum et rogatorum Jolus de Tuderto domini pape Cur for ex parte ipfius domini pape prefentauit porrexit dedit Venerabili viro domino Alberto de Mediolano Canonico Rauenati domini pape Capellano et ipfius facri palacij caufarum Auditory quandam commiffionis Cedulam infra fcripti tenoris quam quidem Commiffionis Cedulam, Idem dominus Auditor reuerenter fufcipiens michi Simoni de Pergamo Notario publico feribe fuo tradidit, mandans ut

[ocr errors][subsumed]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

vobis vniuerfis et fingulis fub pena excommunicationis quam in vos et quemlibet veftrum ferimus in hijs fcriptis si mandatum noftrum immo verius apoftolicum contempferitis adimplere districte precipiendo mandamus, quatenus, juxta predictarum litterarum apoftolicarum continenciam proximis sex annis foluatis Decimam de Omnibus redditibus fructibus et prouentibus veftrorum beneficiorum Ecclefiafticorum videlicet medietatem in Kalendis Octobris et reliquam medietatem in Kalendis Aprilis vbicumque fueritis requifiti in Terre fancte fubfidium conuertendam

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Eft

enim

[ocr errors][merged small][ocr errors]

-Refpondeo angelus non eft fimplex, immo compofitus.

ex materia et forma,

7

ex genere et differentia,

ex quo eft et quod eft, fiue ex natura et re naturae, ut homine fiue Hace o-
habente humanitatem et humanitate,

Angelus

enim po

[ocr errors]

ex quod eft et quis eft,

ex ente et effe,
fiue ex quod eft et effe,

com-4

ex actu et potentia, fiue ex potentia effendi et actu effendi, pofi ex fubftantia et potentia,

tio.

ex fubftantia et accidente,

ex partibus quamuis heterogeneis, ut domus ex lapidibus et lignis factres
ex partibus quamuis homogeneis, ut linea ex lineis,
fubftantia fpirituali et corporali, ut homo.

Ratio huius fic poteft accipi.

cto funt

in an

gelo.

(ad fuum principium, fic eft compofitus, quia fic ad ipfum depen-
det: haec autem dependentia non dicit compofitionem, fed cau-
Sam compofitionis. Quia enim habet dependentiam, ideo natus
eft recipere compofitionem, et fic componitur ex recipiente et
recepto

teft com
parari ad fuum effectum fic componitur ex fubftantia et potentia.
ad id, quod fuftentat, fic eft compofitus ex fubftantia et accidente.
ad fuum fuperius,
fcili-

cet ad genus praedi- (Phyficum eft compofitus ex materia et forma.
cabile fic fecundum Logicam ex genere et differentia.
Metaphyficum ex actu effendi et potentia.

non funt

Sinangelo.

Poteft etiam angelus

confiderari pro- (effe effentiale, fic compofitus eft ex quo eft et quod
ut eft ons in fe. eft, id eft, ex angelo fiue ex habente angelitatem
Sic quantum ad et angelitate.

Jesse

effe perfonale, fic compofitus eft ex quod eft et
quis eft.

effe actuale, fic compofitus eft ex quod eft et ex
effe five quidditate, uel ex ente et effe.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-Si autem

Univerfis presencia vifuris. Nos Johannes propofitus Alburgis prioriffa totusque con-
ventus in vterften oraciones in chrifto deuotas Recognofcimus per prefentem paginum
publice proteftantes Nos a domino hermanno dicto de hijlghentede, bona in Egherfte-
de producentis cum quinquaginta marcis rationabiliter emisse
medio tempore quod abfit morte preueniretur, Domino brunoni ac Domino Johanni dicto de
gortze Canonicis Hamborgenfibus pro predictis bonis emplis fatis faciemus. Ob cuius rei
caucionem et firmitudinem figilla noftra Duximus appendenda. Datum vtersten
Anno Domini Millefimo. CCC. XV In die praxedis virginis.

Parifiis, An. 1327.

deue Ded

In putra mej notary publics et temum fereproz confhrung Rehabile vir The Johannes de Werd Jutendens canoicard et mebendam quos y cadem Exců obrine Dinoferróna cum Venabili Viro Dnd Hellemberto de viskeke Canonico Ecce &ameffen Bremen noe pranoicatu er peclendy quos idem Ris hel lembertus in dea Zamecken &ced obtinet ex cue caufis nobilibus pomucere feit confrut pmutare fecit conftituit et ordinaint Magim Gerardum de Loztoch Candien for Micolay Magedeburgen absentem tam phany que verum er timid y unem pislem ad fupplicand dno nro que word be et ab eo obrmend nons fuis aniny in hac pte et ad resignandum Ieta funt hee Parisus In Cuvia Em Parisien

libe ex ca pmutatvie

[ocr errors]

Intendens canonica

In prefentia mej notary publici et teftium fubfcriptorum conftitutus venerabilis vir Dominus Johannes de Swetia dictus Pistum et prebendam quos in eadem Ecclefia obtinere Dinofcitur vna cum venerabili viro Domino Hellemberto de vibeke Canonico Ecclefie Rameflenfis Bremenfis diocefis pro canonicatu et prebenda quos idem Dominus Hellembertus in dicta Rameflenfi Ecclefia obtinet ex certis caufis rationabilibus permutare, fecit conftituit et ordinauit Magiftrum Gerardum de Rozstoch Canonicum fancti Nicolai Magedeburgenfem abfentem tamquam prefentem fuum verum et legitimum procuratorem fpecialem ad fupplicandum domino noftro pape et ab co obtinendum uotis fuis animj in hac parte et ad refignandum li bere excaufa permutationis Acta funt hec Parifiis In Curia Epifcopi Parifienfis

Verdae, An. 1376.

མ་ཕ

om=

NOB

Havelomu & Balina Derdensßt & Hambegrüßte der Bremen Dior orchutes annon aw astendens & in offraïe cancacio Pimo loco lie concamur obnevii & quibus benefiammy the de qquostimme ne pisse. 2 qua iulia bona je de Hambry & recepisse cara warg nodit se ་པད༩ cara varnoseit Golens I parca cedery colic Hambage mora fue poffibiliane modum reprendere que fine you. conceffit: donacion's pune libere simplice 2 irrenocable ryenlo of diaan max vines

Hartwicus de Salina Ventenfis et Hamburgenfis dicte Bremenfis diocefis ecclefiarum canonicus attendens quod in officus caritatis primo loco illis teneamur obnoxii de quibus beneficium nos cognofcimus recepiffe. et quia multa bona fe de Hamburgenfi recepiffe ecclefia recognofcit volensque propterea cedem ecclefie Hamburgenfi iuxta fue poffibilitatis medum rependere que funt grataconceffit. donacionis pure libere fimplicis et irreuocabilis tijtulo qui dicitur inter viuos

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »