Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

accufator ergo

Caufa est

Criminalis. Aut er

[ocr errors]

Abfens per contumaciam

3.Contra abfentem procedi poteft, quando conftat ipfum perfui receptionem obtinuiffe aliquid Extr. de fent. et re. Cum olim 4. Abfens non poteft accufare nec accufari: vnde nullus poteft per epiftolam accufare.II. q.7. Per fcripta. Resp. uoce Accufatio. Contra abfentem non citatum uel conuictum uel confeffum non eft ferenda fententia. Extr. de maior inter 4. Extr. de causa pof.c.3. Hoc intelligitur de occultis, fecus de notoris. II. q.3.c.3. etc. fqq. Vtrum autem fententia lata contra abfentem non per contumaciam fit annullanda nel nulla. Refp. Sententia.b.z.

tor.

§. Quilibet abfens tenetur mittere procuratorem, et maxime cum eft citatus, alias procedetur contra ipfum tanquam contra contumacem. Extr. de eo, qui mit. in pof.c.ult. Refp. uoce Procura. Contra actorem abfentem per contumaciam recipiuntur teftes, lite non conteftata, et fertur fententia diffinitiua. Extr. de dolo. Caufam. Scilicet, quando reus eft praefens et actor abfens fecus fi reus effet abfens et actor praefens. Tunc enim lite contestata contra reum poteft ferri fententia, non ante. Extr. de dolo. Prout.

Nota, aut

(ante litem conteftatam. Sic fi non comparet accufator termino pracfixo, amplius non audiAbfens per tur, nifi probet iuftam caufam abfentiae. IIII.q.5. Quifquis. Vnde iudex non debet ftatim abfoluere reum praefentem, licet actor fit abfens, quia poteft effe, quod habeat iuftam caufam abfentiae. Haec Ber Extr. de accuf. Licet.

contuma
ciam et

Infuper (publicum, incidit in Turpilianum, quae eft poena V. librarum auri.
ji cri-
ff.de praeuaric. L.3.2.q.3. Siquem.

Spribl

men eft
oft privatum, punitur extraordinarie ff. ad Turpilianum. Siquis rope-

reus prae
fens. Aut

ergo

SEC. XV.

Praefens

et accu

Vatus eft abfens Aut ergo

!

[ocr errors]

32

poft litem conteftatam. Sic, fi accufatur ex contumacia, non
post litem conte tatam.
tur, notatur de calumnia.

ex contumacia, non probat quod obüci

lis non eft conteftata. Sic fecundum leges annotantur bona cius et defcribuntur ita quod index et tabellio uenientes ad dominum (domum) citati fcribent omnia, fifcus tamen ea non occupat nifi poft annum. Vnde dicet iudex, omnia bona talis qui citatus non uenit, pono in banno fifci nifi uenerit infra annum. Et fi Quenerit, recuperat bona et fuper crimine auditur. C.de requireninfra an

dis reis. L.2.

num

non uenerit, confiscantur, fed fuper crimine auditur fecundum canones diftingue. Aut ergo de crimine

rco

(inquifitionis. } Sic in mo- denuntiationis. diffinitiua fententia ferri, fiue lis abfente poffunt teftes recipi et

dum

fit conteftata, fiue non. accufationis Sic reo abfente non recipiuntur teftes, lite non contestata.

Canones fuper Tabulas Alphonfi.
SEC. XV.

P.P

SA
aaa, a J, F

k, k
18.0
£
P.L

Q

BB

Q, b B, J

MJ, M

10)

997 R, R

c

166 669, 772

5.9 &H

A n n x

6,5

་་ འ་ , 72

0.0

i

a

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

r

[ocr errors]
[ocr errors]

21 ν

་་

[ocr errors]
[ocr errors]

Verum locum folis per tabulas inuenire.

Quaere primo medium motum folis et ipfum ferua per doctrinam
in capitulo praecedenti. Deinde augem fubtrahe a medio motu fi
potes, id eft, fi medius motus fit maior quam aux. Si autem non po-
teris fubtrahere, id eft, fi medius motus fit minor auge, mutua vnam
reuolutionem, id eft,
fex figna, et poftea fubtrahe, et quod poft fub-
tractionem prouenit, eft argumentum folis. Hic nota pro ifto ca-
pitulo et omnibus fequentibus, quod quotienfcunque praecipitur in
canone fubtrahe talem numerum atali fine conditione femper opor
tet fubtrahere, five ille a quo debet fieri fubtractio fit maior,
fiue mi-
nor illo qui debet fubtrahi, addenda eft fibi vna reuolutio et pofte
a fiat fubtractio, et hoc diligenter nota, quia faepe occurrit tibi in
operatione. Habito igitur argumento folis, intra cum co intabu-
las aequationis et quaere numerum confimilem in lineis numeri.
Et fi totum numerum argumenti praecife inueneris, id eft, fi fuerint
ibi tantum figna et gradus fine minutis, inuenies in directo aequa
tionem, quam aequationem fubtrahe a medio motu fi argumentum
folis mediante quo inuenisti aequationem, fuerit minus tribus fi-
gnis, uel adde eandem cum medio motu, fi argumentum fue-
rit plusquam tria figna, et quod poft additionem uel fubtractionem
prouenerit, erit uerus locus folis in nona fphaer.

a

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Seduni, An. 1501.

da

Of Noo WilhelmuB de Heyck der et de et aplice sedio gra Monasterij Beate Mavic Lutzemburgoy Abbas ordio sancti Benedicti Trenerey disc Eidering at Cluniawy ozdinu in spieliby et rpzaliby formatoz vifitator corrector atop Judex generalio a fita fede aplica delegatus et qualiter deputatus Lrão Sanctissimi iy christo pris et die mir den Alexandzi Simina providentia pape Sexti eine vera bulla plumbea i filié fencers siber croceros coloy more Roman Curie supendey bullatas sigillatue ad manns mas acceping legume at di ligeurer inspexingJden arco ad mstantia et rafiwowe nobie pro parte Peligrosa= mum duarumy Priorisfaz Moniatin Connerfarn Sczoz et Penitentin ordie Santi gustini sub cura et regime Denerabilis prie Priorio de Windeshem emße ordio Sanch Augustini Regulazım Trarecen droop ac alioy prum Congregations fine Capti de m deshery vinentury' Dath of arth Bedumi my Sala nir hofpitij Sub anno a Natimtate din Mille funo Amgentesimo Primo Indictione Auarta die bezo Sabbanı težom menfis Apuho

[ocr errors]

Quod Nos Wilhelmus de Heick dei et apoftolice fedis gratia Monafterij Beate Marie Lutzemburgenfis Abbas ordinis fancti Benedicti Trenerenfis diocefis Eiusdemque ac Cluniacenfis ordinum in spiritualibus et temporalibus Reformator vifitator corrector atque Judex generalis a fancta fede apoftolica delegatus et generaliter deputatus Literas Sanctiffimi in chrifto patris et domini noftri domini Alexandri diuina prouidentia pape Sexti eius vera bulla plumbea in filis fericeis rubei croceique colorum more Romane Curie impendente bullatas figillatas ad manus noftras accepimus legimus et diligenter infpeximusIdcirco ad inftantiam et requifitionem nobis pro parte Religiofarum dominarum Prioriffarum Monialium Conuerfarum Sororum et Penitentium ordinis Sancti Augustini fub cura et regimine Venerabilis patris Prioris de Windefhem ciusdem ordinis Sancti Augustini Regulari um Traiectenfis diocefis ac aliorum patrum Congregationis fiue Capituli de Windefhem viuentium, Datum et actum Seduni in Sala noftri hofpiti Sub anno a Natiuitate Domini Millefimo Quingentefimo Primo Indictione Quartá die vero Sabbati tercia menfis Aprilis.

[ocr errors]

recepiffe noueritis fub hac verborum forma Julius Epifcopus feruus feruorum dej Dilectis filiis prepofito ecclefie Beate marie in Gota maguntine diocefis et Magdeburgenfi ac Bremenfi offitialibus Salutem et apoftolicam benedictionem Nobilitas generis ac morum Honeftas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita fuper quibus dilectus filius Joachim Clitzingk clericus Havelbergenfis diocefis apud nos fide digno commendatur teftimonio nos inducunt vt fibi reddamur ad gratiam liberales Cum itaque prepofitura ccclefie beate Marie Hamburgenfis Bremenfis diocefis que inibi dignitas principalis et de Jure patronatus laicorum videlicet Ducis Hottfacie pro tempore existentis ex priuilegio apoftolico cui non eft Hactenus in aliquo derogatum exiftit per liberam refignationem dilect filij Alberty Clitzingk per illius ecclefie prepofiti de illa quam tunc obtinebat per dilectum filium Bartoldum Baldewing clericum Verdenfis diocefis procuratorem fuum ad hoc ab co fpecialiter conftitutum in manibus noftris fponte factam per nos admiffam in Romana curia vacauerit et vacet ad prefens Nos lenter eidem Joachim qui vt afferit de nobili genere ex vtroque parente procreatus exiftit

nil

vo

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »