Bint: Roman van een zender

Voorkant
Nijgh & Van Ditmar, 2009 - 127 pagina's
Summary: Vijfenzeventig jaar na verschijning heeft het proza van Bordewijk allerminst aan kracht ingeboet. "Bint" is sinds 1934 dan ook altijd in druk gebleven en heeft heel wat discussies over het schoolsysteem losgemaakt. In deze jubileumeditie wordt in een historisch nawoord stilgestaan bij de reacties in de kritiek. Tevens worden de autobiografische bronnen van het boek blootgelegd: het verhaal gaat terug op Bordewijks leraarschap aan de Rotterdamse Handelsschool aan het Van Alkemadeplein. In een fotokatern passeren de locaties van het boek en de personen naar wie Bordewijk de personages uit "Bint" modelleerde.

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens