Begeleiden van groepen: Groepsdynamica in praktijk

Voorkant
Bohn Stafleu van Loghum, 14 nov. 2005 - 450 pagina's
Begeleiden van groepen. Groepsdynamica in de praktijk is volledig herzien en geactualiseerd. In de nieuwe opzet is van deze klassieker op het gebied van groepsdynamica een compleet naslagwerk gemaakt.Na een algemene inleiding over groepsprocessen en de begeleiding daarvan worden in alfabetische volgorde 45 thema's behandeld, waardoor je in een handomdraai de gewenste informatie kunt vinden. Andere thema's die aan de orde komen zijn onder andere besluitvorming, conflicthantering, crisisinterventie, leerprocessen, leiderschap en teambuilding. Op heldere wijze en aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden geeft Begeleiden van groepen antwoord op veelgestelde vragen. Wat zijn groepsprocessen? Welke wetmatigheden zijn er te zien in het verloop van groepsprocessen? Wat kan een groepsleider bijdragen aan de ontwikkeling van een groep? Hoe bevordert hij de samenwerking tussen de leden? Hoe gaat hij om met spanningen? Dit inspirerende boek maakt de groepsleider wegwijs in de wereld van de groepsdynamica, zodat hij groepsprocessen goed begrijpt en groepen adequaat kan begeleiden en bijsturen.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

een procesmatige
21
Overzicht van aandachtspunten voor de begeleider
34
themas
45
Situationeel leiderschap
48
1Beginfase
72
Besluitvorming
87
Bestaansniveau
95
7Communicatie
123
Outdoormethoden
294
Probleemoplossing in groepen
301
Procesanalyse
311
Projectmatig werken
318
Projectonderwijs
325
Soorten groepen
335
Teambegeleiding
342
Teambuilding
354

Competentiegericht leren en opleiden
136
Conflicthantering
142
Crisisinterventie
154
Groepsontwikkeling
196
Groepsontwikkeling in therapiegroepen
203
Groepsontwikkeling in taakgroepen en in trainings
215
Groepsvorming
224
Groepswerk
235
Grote groepen
244
Interventies
253
Krachtenveldanalyse
259
Leiderschap
265
Middenfase
277
Teamcoaching
363
Teamrollen
373
Themagecentreerde interactie
380
Valkuilen
390
Veiligheid en vertrouwen
396
Veranderingsprocessen
403
Literatuur
409
Voorfase
411
Vooroordelen en stereotypen
417
Weerstanden
425
Zelfbeeld
433
Register
446
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens