Filozoofische onderwyser of algemeene schets der hedendaagsche ondervindelyke natuurkunde

Voorkant
Izaak Tirion, 1737 - 298 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 207 - Zuidpool van den anderen zy geplaatft. 5. .Somtyds zal een ligter Magneet een zwaarder, die 'er aan hangt, ophouden, hoewel een zwaarder geen ligter ophouden zal. 6. Men heeft opgemerkt, dat het vermogen van naar de Poolen te draajen, in alle Zeilfteenen niet even groot is, de eene doet dit met veel meer fnelheid dan de andere.
Pagina 267 - Vlies bedekt, boven het welke de Reukzenuw, in dunne takjes, over het vlies van de fponsagtige Beenen van den Neus, en de andere hoekagtige holligheden van de Neusgaten verfpreid is.
Pagina 250 - En dit is het algemeen begrip, dat men zig van alle dierlyke beweeging maaken moet.
Pagina 207 - Dus zal een Naald, die aan den Zeilfteen geftreeken is, altoos Noord- en Zuidwaards geftrekt leggen.
Pagina 250 - Maar zy dienen voornaamlyk tot de dierlyke beweeging; want door behulp der Spieren worden alle de deelen van het dierlyk Lighaam he., woogen.
Pagina 206 - Steeii niet net naar de beide Poolen, maar helt, fomtyds meer en fomtyds minder, egter altoos ee.n weinig Ooftwaards of Weftwaards.
Pagina 255 - Slagaderen, die tot het brein behooren, en zend uit zyne kleine eironde kliertjes een onnoemelyk getal van vezelen voort, die alle met...
Pagina 267 - Buicenvlies heenen dringen , geduurig , door die hoedanigheid in de Lighaamen aangedaan, welke wy hunne finaak noemen , en waar van de aandoening in den geeft verwekt word, door middel van deeze Zenuwtepeltjes.
Pagina 57 - Violelten kaatfen de raeeft buigbaare Lichtftraalen wederom, en vertoonen zig daarom van die Kleur: en even zoo is het omtrent de tuflchenbeide geftelde Kleuren gelegen.

Bibliografische gegevens