Harlemias, of eerste stichting der stad Haarlem: Vermeerdert met historische aantekeningen tot den jaare 1750, Deel 2

Voorkant
Joannes Marshoorn, 1754
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 497 - Nymf,. . . maar het konterfytsel van Rembrant van Ryn was zo krachtig en zo verstandig van lichten en schaduwen, en de houding had hy zo zonderling in acht genomen, dat men fluks in het intreeden van de Koffysaal het stuk van Rembrant zag, en naderhant de schildery van den Konstschilder J. van Kampen moest gaan opzoeken'.86 - Men lette hier op de rijke lading van de formulering: 'de Konstschilder J.
Pagina 664 - Publicatie dezes te hebben uitgevoerd , doen of laot> 't ten uitvoeren, fchoon het Rundvee zelfs op deo Rund- uitvoer niet agterhaald zoude mogen worden. vee. En op dat een ieder daar van kennisle hebben , en niemand ignorantie ptetendeere , zo begeeren Wy dat deze alomme zal worden gepubliceert en geaffigeert, ter plaatfe daar het behoord en te gefchieden gebruikelyk is...
Pagina 417 - Schrift verkeerd in, vervolgens nam hy papier, en drukkende het zelve op het hout, zag hy de Letteren en woorden...
Pagina 418 - Stad meert alle Documenten verlooren gegaan : alleen is zo veel bekend, dat omtrent het midden van de volgende Eeuw, dat is omtrent...
Pagina 635 - Hebben' de Heeren van de Ridderfchap en Edelen, mitsgaders de Gedeputeerden van de refpeftive Steden, uit den naam en van wegens...
Pagina 458 - Penceel beter te kennen j dat niet quaad is om te weeten, want een Schilder behoort te weeten , wat dat hy aan zich zelve zo wel als aan anderen is verfchuldigt.
Pagina 473 - Jan de Wet had aan Bamboots gebooden een zomme van 200 Guldens voor een Stuk van zyn maakzel, en den Schilder had hem voor dat Bod bedankt, en hem afgewezen.
Pagina 684 - Floris van Zanen, Mr. Zacharias Stenis, Mr. Abraham de Pape, Mr. Jan van den Bergen.
Pagina 617 - t Latyn als Nederduitfch, onder den Tytel van Spiegel onzer Behoudenis , te Haarlem gedrukt isj alwaar van beide Drukken een Exemplaar op het Stadhuis bewaart word.
Pagina 679 - AmpteĽ ingekropen , door het fpoedig introduceeren van de Middelen van Redres, die daar toe by haar Ed.

Bibliografische gegevens