Curieus woorden-boek van alderhande konst en bastaart-woorden tot de Practyk judicieel, ende des notarischaps enz. noodig en dienstig

Voorkant
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens