Pagina-afbeeldingen
PDF

NOMINA GEOGRAPHICA NEERLANDICA.

Geschiedkundig Onderzoek

DER

NEDERLANDSCHE AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN,

ONDER REDACTIE VAN

PROF. DR. J. H. GALLÉE, PROF. DR. H. KERN, DR. J. W. MULLER

EN PROF. DR. H. C. ROGGE,

[blocks in formation]

MA VARD COLLEGE
APR 23 1928

LIBRARY
Von Jagannanfond

FRIES E PLA A TSN A MEN,

TEGELIJK EEN

BIJDRAGE

TOT DE

OUDE AARDRIJKSKUNDE VAN FRIESLAND,

DOOR

F. BUITENRUST HETTEMA.

Dit werk draagt de sporen in zich hoe 't ontstond: al aantekeningen makende, verzamelende en rangschikkende, en onder-de-hand die verklarende en daaruit konkluzies trekkende.

Ik had het eerste en niets anders kunnen geven : de gegevens alleen, maar geschift en ingedeeld; alleen dus Nomina Geographica Frisica. Dan had zeker 't werk aan übersichtlichkeit gewonnen. Met de nodige verwijzingen en een vrij uitvoerig register heb ik echter getracht hieraan tegemoet te komen. Ik meende intussen de rezultaten die ik voor me-zelf opgemaakt had, al had ik niet altijd die gegevens, waardoor men afdoend kan beslissen, niet te moeten achterhouden ; het lijkt me toe dat het openbaar-maken van de indrukken van iemand die jaren lang zeker terrein bewerkt en omwerkt al zijn ze niet dierekt bewijsbaar met het eigen materieëel vaak aanleiding kan geven tot nieuwe ontdekkingen, die anders noch lang op zich lieten wachten. Volledigheid van onderzoek is daarvoor geen noodzakelik vereiste.

Ik heb nu de konkluzies tussen de gegevens geplaatst, zoals ik ze zelf heb gemaakt. Juist omdat er noch veel materieëel te vinden zal wezen, was het niet wenselik deze nu al in een afgerond af zonderlik geheel omtewerken. Feitelik geef ik dus Kanttekeningen, ingelast tussen de plaatsnamen.

Onder mijn gegevens zijn enkele genomen uit als onecht verdachte stukken: 20 b.v. uit de Kroniek van Ocko Scarlensis. M. e. zijn er echte brokstukken in te vinden, (evengoed bij hem, als bij de zeer betrouwbare Worp en Petrus van Thabor, waarin ook minder juiste mededelingen voorkomen). Dit kan nu blijken: men is hier in staat om ze te vergelijken met authentieke. Vaak lijkt het me toe dat men wat al te gauw is om, hyperkrieties! wegens 't vele onechte dat men kan aantonen, ook het echte te verdenken.

« VorigeDoorgaan »