De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw: beleid en belang van een academiebibliotheek

Voorkant
Jos. M.M. Hermans
Uitgeverij Verloren, 2007 - 198 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
7
R Feenstra
29
Mart J van Lieburg
67
Klaas van Berkel
81
Lydia Wierda
111
Sybren Sybrandy
121
Paul Hoftijzer
135
Philippus Breuker
155
Piter van Tuinen
171
Register
192
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens