Vaderlandsche letter-oefeningen

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 161 - Jeven voor dezelve bevryd en onbefmettelyk , in weerwil dat hy zig blootftelle aan eene allernauwfte omgang met die geenen , die 'er aan ziek zyn. Maar de Europeaanen , offchoon dezelfde Gewesten bewoonende , ondergaan deze Ziekte zeldzaam , en by aldien zy niet uit Ouders geboren zyn , die dezelve geleden hebben , zo tast ze hen nooit aan , dan door befmettinge ; terwyl dezelve zo by de Indiaanen als Negers , nog dikWils uit zig zelve , dat is zonder cenige...
Pagina 160 - Europa ieder Europeaan byna de Kinderpokjes ondergaat ; openbaarende zig door Puisten in de Huid , die langzaam en byna zonder...
Pagina 353 - Oclober 1780, berigt, dat hy denzelven,in 't jaar 1767 , te Hamburg had doen koopen ; en eene omftandigc befcliryving van dien Steen verleend; waaruit blykt,dat dezelve een brokje is , of afgebroken ftuk , ongelyk van omtrek en dikte , een half duim op 't brcedfle , geelachtig melkwit van kleur , en zo week , dat men het met een Mes kan affchraapen.
Pagina 353 - t Water gelegen hebbende, was het een zesde zwaarder geworden. Vervolgens, daaruit. genomen, wordt het al vry fchielyk wederom wit, doch het dikke gedeelte fchielyker dan het dunne, enz.
Pagina 87 - t vermaak, Het waar vermaak, nu al gevonden? Een zucht was 't antwoord op die vraag. Wat hoefde ik er meer by te voegen? En , wat aan andren ook behaag' , De wellust geeft geen waar genoegen.
Pagina 160 - Huid , die langzaam en byna zonder ccnige raerkbaare koorts tot verettering overgaan ; tot rypheid gekooraen zynde , eenen taaijen , dikken en fpekachtigen Etter bevatten ; verder langzaam verdroegen , in korden veranderen en dan afvallen ; omtrent gelyk men waarneemt in het beloop der Kinder - pokjes ; maar...

Bibliografische gegevens