Catalogus der tentoonstelling van boek- en prentkunst binnen Haarlem in vroeger eeuwen: 1 Aug. 15.-Oct. Oct. 1913 in het Frans Hals Museum

Voorkant
Joh. Enschedé & Zonen, 1913 - 78 pagina's

Vanuit het boek

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 33 - t Paradys Verlooren. Heldendicht in Tien Boeken door John Milton, Uyt het Engels in rymelooze Maat vertaald door J: van Zanten, M:D. Te Haarlem, by Geertruyd van Kessel. Jacobus van Zanten, Doctor of Medicine, in his dedication of the book to Willem Six, confesses to a certain uneasiness about his use of blank verse (the 'rymelooze Maat...
Pagina 2 - LXXXV. opte heyli ghen kersauent'- Ende is gheprint en de oeck mede voleyndt te haerlem in hollant ter eren Godes ende om lerin ghe der menschen van mi Meester IA COP BELLAERT ghebore van ze= rixzee.
Pagina 15 - Antwoorden der Reden-rijcke tonghen, op de uytghegheven Caerte der Wijngaertrancxkens, onder 't woort Liefd
Pagina 26 - Predikaatsie in de nieuwgebouwde vergaderplaats te Krommenie 17 Mei 1703. Amst. 1703. Reden-voering op de Dank-dag over de Vreede van den Staat, met den Koning van Vrankrijk, gesloten den u van Grasmaand.
Pagina 15 - D'Eminente Oratie Van den Grooten Chancelier Der Koninginne van Groot Brittagne, den Heer Ridder Digby.
Pagina 12 - Vervaet in verscheyden andtwoorden op de uytgegeven caerte der Wijngaertrancxkens onder 't woort Liefd' bovenal, binnen Haerlem, 1613. Haerlem, Pieter Arentsz., 1614. 4to. KB 789. I. 25. , Vervaet in verscheyden andtwoorden op de uytgegeven caerte der Wyngaertrancxkens, onder 't woort Liefd' bovenal, binnnen de loffelijke stadt Haerlem 1613....
Pagina 11 - Steven Theunisz vander Lusts | Ongheblanckette | Maria | Stuart, | Coninginne van Schotlandt , | en | Ghewaende Coninghin van Enghelandt : | Gedoemt ende gestraft. | Vertoont by Liefd
Pagina 9 - Natie; door- vlochten met vele verfcheyden wel-rieckende blommen ende boomen, ter eeren de maghet van Reden-rijcke tot Haerlem.
Pagina 67 - Köper gesneden, door Jean de la Chambre, Liefhebber ende beminder der pennen, tot Haarlem Anno 1638.
Pagina 14 - Ghedruckt tot Haerlem, by ABRAHAM CASTELEYN, Stadts Drucker op de Marckt, in de Druckery. Anno 1 66 1. fol.

Bibliografische gegevens