Onderwiis Van de Hemelsche ende Aerdsche Globen: Na de meyningh van Ptolemevs met een vasten Aerdkloot. Gedeelt in twee Boecken, Het eerste handelt van de toerustingh en afdeelingh der Globen. Het tweede, van haer menighvuldigh gebruyck, Volume 1

Voorkant
Colom, 1637 - 155 pagina's
 

Inhoudsopgave

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens