Beschryvinge van 's Gravenhage, behelsende desselfs eerste opkomste, stichtinge en vermakelyke situatio, het Graven-hof aldaar gebouwt, met alle verdere publyke en particuliere gebouwen daar in sijnde, en desselfs voorname grachten, pleynen, straaten, wandelingen en buytenwegen: Als mede alle de hooge staatsche vergaderingen, collegien, hoven van justitie en andere raad- en vergader kamers daar in geplaast, en derselve dagelykse byeenkomsten. Mitsgaders de oude coustumen die in den Hage geobserveert worden. Alles nauwkeuriglyk opgestelt en beschreven,met kennisse van de ed: achtbare heeren burgermeesteren van 's Gravenhage

Voorkant
By J. ten Hoorn, 1711 - 300 pagina's
0 Recensies
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens