Stad en regio: opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen

Voorkant
Uitgeverij Van Gorcum, 2010 - 423 pagina's
"Deze bundel bevat historische opstellen over actuele vraagstukken. Spanningen tussen stad en omgeving bestaan ook in onze moderne tijd. Een historisch perspectief daarop toont niet alleen een rijkdom aan variatie, maar verbreedt bovendien onze visie op de hedendaagse samenleving. De artikelen vormen een eerbewijs aan de historicus professor Pim Kooij. Als geen ander in Nederland heeft hij de afgelopen veertig jaar op inspirerende wijze richting gegeven aan het historisch onderzoek naar de relaties tussen stad en regio"--Blurb.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
9
Van Wad tot Warendorf Groningen en zijn achterland 14001600
19
Deventer en de Xfactor 15501750
31
Groningen van stadstaat tot stad van het Noorden
42
Parasiteren op het platteland? De stad Groningen en de Ommelanden in
57
Kredietverlening via de corresponden tschappen van de Nederlandsche
71
Van Berlage naar streekplan Een nieuw hart voor de provincie
84
Graven bij Stootshorn De verbinding tussen Groningen en het Oldambt
99
De strijd om een Gronings tuindorp
217
De milieueffecten van bedrijvigheid in de vestingsteden Harlingen
224
Haags bolwerk op Gronings boerenerf? De Gewestelijke Raden en
241
Groene idealen in een paars politiek landschap Overeenstemming
253
Op zoek naar de Groninger boer
265
Eenheid in verscheidenheid Verzuiling en ontzuiling in de stad en op
278
Centrale werkverschaffing in Groningen 19201940
288
Gateway voor het Noorden of haven in de Zuiderzeeregio?
313

een kringloop in praktijk gebracht gronings stadsvuil als mest voor
114
Transport en infrastructuur in Groningen in de negentiende eeuw
127
koloniale stad als exponent van het Ųeliwonder
145
Mijnarbeiders tussen agrarische en urbane arbeidsmarkten
171
Welvarend kaal en vlak apart stoer open of weids De waardering
187
Tussen cultuurhistorie en ecologisch erfgoed Het Sterrebos in de stad
204
Regionale verschillen in urbanisatiedynamiek in Nederland 17961850
323
de stad als vormmetafoor voor
345
De levensloop van Pim Kooij in enkele lijnen
398
Register van plaatsnamen
413
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens