Wercksaeme duyvelen in de weereld: of vervolg van De satan in sijn weesen, aert, bedryf en guygchel-spel, vertoond in een historische verhandelingh van duyvelen, gesighten, spoocken,: nevens afweeringh van 't geen daer tegens ingebraght werd ...

Voorkant
Anthoni Schouten, 1692 - 590 pagina's
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens