Het perspectief van de multitude: Agamben, Machiavelli, Negri, Spinoza, Virno

Voorkant
Asp / Vubpress / Upa, 2011 - 495 pagina's
In het actuele debat over democratie wordt door de Italiaanse filosofen Agamben, Negri en Virno het perspectief van de menigte naar voor geschoven als radicaal alternatief voor een moderniteit die gevangen zit in eenkennigheid. De geschiedenis is niet ÚÚn verhaal maar een discontinu raamwerk van variaties, veranderingen en verschillen die nu eens bij elkaar invoegen, dan met elkaar botsen. Negri ontdekt in zijn genealogie van de moderniteit een alternatieve lijn die begint bij Machiavelli en via Spinoza leidt tot voorbij Marx. Hij koppelt kritiek en verzet aan verbeelding, aan collectieve subjectiviteit en creativiteit.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
7
Negris context
25
Arbeid
39
PoŰzie
57
Beproeving van Job Overeenkomsten en verschillen met Spinoza Contingentie
72
Constituerende macht
87
Spinoza Leven werk en politiek
107
Methode en verbeelding de zoektocht naar een levensvorm
129
Machiavelli en wij Spinoza en wij Negri en ik De tijd en de gelegenheid
247
Fugato Negris initiatieverhaal in een brievenroman
261
Negri en Agamben
277
Methode verbeelding en ervaring
299
Words words words Levensvorm Quodlibet Multitude Vermogen Liefde
316
Agamben en Machiavelli
329
Virno werk en leven leven als werk
365
Words words words
391

Kairˇs
149
Menselijk al te menselijk
163
Multitude
181
Sociaal oproer
197
Schijn verbeelding en effectieve waarheid
213
De menselijke komedie
231
Mensen
415
Natuurlijke geschiedenis tijdspijl in de cirkel Het zogenaamde kwaad 1 Het dier
437
Quodlibet Italiaanse wendingen
467
Bibliografie
483
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens