Technologische handboek, of beschrijving van het gebruik, hetwelk de mensch van de voortbrengselen der natuur maakt: tweede stukje

Voorkant
bij Cornelis de Vries, Hend. van Munster en Johannes van der Hey, 1813 - 260 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 33 - Daar nu, met de, van de zeef rollende , grovere en fijnere gortkorrels, nog kaf en ander vreemd goed verbonden kan zijn , zoo moet deze gort, voor het laatst , door den waaijer gezuiverd worden.
Pagina 189 - Deze vervaardigde zeep heeft eene bruingele kleur; doch eene ontbinding van indigo in de loog geeft er eene groene kleur aan, veroorzakende het blaauwe, met het bruingele der zeep deze kleur.
Pagina 85 - Er is, bij dezen wijn, eene groote menigte koolftofzure lucht te rug gehouden, door , gedurende de gisting, in fterke flesfchen opgefloten te zijn geworden ; welke lucht zich met geweld ontwikkelt, zoo ras dezelve in aanraking met de vrije lucht komt.
Pagina 145 - Religieijver, om de beste kunstenaars te noodzaken, een hun destijds onwaardig land te verlaten, om, voor meer verlichte volken, hunne bekwaa'mheid nuttig te maken (f).
Pagina 181 - Wanneer dan het ioogzout met eene vettigheid vereenigd is tot zeep, zoo heeft men eene zachte, niet bijtende en handelbare ftof, die zich met beide, met vettigheden en water, gemakkelijk vereenigt, en...
Pagina 24 - ... week gemaakt, gelijkelijk verdeeld, en als ontbonden wordt, terwijl het geheele mengfel , of het deeg, opgeheven , uit elkander gezet, en, van eene digte...
Pagina 101 - Als de wort, of het geilbier, verkoeld is, wordt het eerst, door bijvoeging van eenige gist, tot de geestige gisting gebragt, daarop van alle gist, droesfem of moer weder volkomen gezuiverd , en daarna, in ons vaderland, in groote, met fterke hoepen beflagen , kuipen gedaan, welke- gemeen
Pagina 222 - Auierikaantche bladen zijn, als zij hier komen, gedeeltelijk geelachtig, gedeeltelijk bruin en zwart. Sommigen daarvan zijn dun en mager, anderen zijn vetter; uit de...
Pagina 18 - ... krommer zijn , of met eenen korteren kring loopen , opdat , daar er alles , grof en fijn, op gemalen worden moet, zij zoo...
Pagina 32 - Opdat geen zaad tusfchen de fteenen valle, of in rust kome, heeft de looper, van onderen, vier halvemaansgewijze kerven, die zog of wind veroorzaken , om het zaad fteeds naar de koep of den ftorken om.

Bibliografische gegevens