Teyler's Tweede genootschap

Voorkant
Bohn, 1866 - 394 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

Gebruikersrecensie - Markeren als ongepast

http://www.oude-aandelen.nl/nijmegenmunt
Een herdruk van dit standaardwerk dat de middeleeuwen omvat. Na Van der Chijs nooit meer gecatalogiseerd en daarom is van der Chijs nog steeds HET standaardwerk.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 117 - ... et accipiantur ab omnibus. Si autem nominis nostri nomisma habent et mero sunt argento, pleniter pensantes, si quis contradicit eos in ullo loco, in aliquo negotio emptionis vel venditionis: si ingenuus est...
Pagina 118 - De falsis monetis, quia in multis locis contra iustitiam et contra edictum fiunt , volumus ut nullo alio loco moneta sit nisi in palatio nostro, nisi forte iterum a nobis aliter fuerit ordinatum; illi tamen denarii qui modo monetati sunt, si pensantes et meri fuerint, habeantur.
Pagina 362 - ... though evidently not a believer himself, to mix with his History of the Gothic WarĽ so wild a fiction as the following : — " In the northern ocean lies the island Brittia, not far from the continent, but as much as 200 stadia, right opposite to the outlets of the Rhine, and is between Britannia and the island Thule. For Britannia lies somewhere towards the setting sun, at the extremity of the country of the Spaniards, distant from the continent not less than 4,000 stadia. " In this isle of...
Pagina 362 - Three very numerous nations possess Brittia, over each of which a king presides ; which nations are named Angili, Phrissones, and those surnamed from the island, Brittones ; so great indeed appears the fecundity of these nations, that every year vast numbers migrating thence with their wives and children go to the Franks ; who colonize them in such places as seem the most desert parts of their country ; and upon this circumstance, they say, they found a claim to the island.
Pagina 362 - Spaniards, distant from the continent not less than four thousand stadia. But Brittia lies at the hindermost extremity of Gaul, where it borders on the ocean, that is to say, to the north of Spain and Britain Three very numerous nations possess Brittia, over each of which a king presides ; which nations are named Angili, Phrissones, and those surnamed from the island, Brittones...
Pagina 28 - No successful effort has yet been made to explain the types or the few letters they bear. Though the exact period of the issue of the various types of...
Pagina 177 - Men wil, dat het teeken der uitgestoken hand zinspeelt op de betaling van tol en dat deze denarius alzoo een tolpenning is. Verder tot bewijs verstrekt, dat er zich te Deventer een rijkstol (de IJsseltol) bevond. Men weet, dat de Vorsten in die dagen een groot deel hunner inkomsten uit tollen op rivieren, havens enz. trokken.
Pagina 67 - Ex hoc ergo tempore jam non de principatu Francorum, sed de diversarum gentium adquisitione, quae quondam Francis subjectae fuerant, invicto principi certamen instabat, id est contra Saxones, Frisiones, Alamannos, Baiowarios, Aquitanios, Wascones atque Brittones.
Pagina 79 - Europeesche vermaardheid verkregen had, zoodat de schrijvers diens tijds er zich somtijds van bedienen als een bekend punt, om de ligging van andere plaatsen in dien omtrek te bepalen, als bij , boven of onder Dorestad gelegen2.
Pagina 362 - Franks, who colonise them in such places as seem the most desert parts of their country ; and upon this circumstance, they say, they found a claim to the island. Insomuch indeed, that, not long since, the king of the Franks...