Beschrijving van het godsdienstig en zedelijk karakter van Jesus Christus

Voorkant
bij Harmanus Keijzer, Corns. de Vries, en Hendrik van Munster, 1798 - 98 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 41 - Blijft in mij, en ik in u. Gelijkerwijs de rank geene vrucht kan dragen van zich zelve, zoo zij niet in den wijnstok blijft : alzoo ook gij niet, zoo gij in mij niet blijft. 5 -Ik ben de wijnstok, en gij de ranken ; die in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht ; want zonder mij kunt gij niets doen.
Pagina 41 - Gijlieden zijt nu' rein om het woord dat ik tot u gesproken heb : 4 blijft in mij , en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve , zoo zij niet in den wijnstok blijft, alzůů ook gij niet , zoo gij in mij niet blijft.
Pagina 6 - ... am the bread of life ; he that cometh to me, shall never hunger ; and he that believeth on me, shall never thirst. 36 But I said unto you, That ye also have seen me, and believe not. 37 All that the Father giveth me, shall come to me ; and him that cometh to me, I will in no wise cast out. 38 Want ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat ik mijnen wil zoude doen, maar den wil desgenen, die mij gezonden heeft. 39 En dit is de wil des Vaders, die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven...
Pagina 39 - Hij gewandeld heeft. maar in dat zelfde verband zijner rede leezen wij: indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven.
Pagina 44 - XI: 26.) en, die overwint, ik zal hem geeven met mij te zitten in mijnen troon, gelijk ah ik overwonnen heb, en seztten ben met mijnen Vader in zijnen troon.

Bibliografische gegevens