Handboek Personenbelasting 2016 - 6de herziene uitgave BBB nr.1

Voorkant
Maklu, 17 mei 2016 - 1398 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
Dit nieuwe Handboek Personenbelasting is een leidraad door de complexe materie heen die de Belgische personenbelasting vandaag geworden is. Het naslagwerk richt zich op de eerste plaats tot de professional die zich toelegt op het invullen van de aangifte in de personenbelasting en het oplossen van concrete knelpunten ter zake. Het werk is stevig onderbouwd. Niet enkel door de haast 1.400 voetnoten met nauwkeurige referenties. Voortdurend een evenwicht indachtig tussen volledigheid en praktijk, werden relevante parlementaire vragen, rechtspraak en rulings, wetswijzigingen en circulaires met hun precieze inwerkingtreding in het naslagwerk verwerkt. Steeds meer duiken immers interpretatievragen op, waarop het antwoord niet meteen terug te vinden is in de wettekst.

Het handboek is helder opgebouwd volgens de aangifte in de personenbelasting. Daardoor wordt het de gebruiker mogelijk gemaakt om vlug een antwoord te vinden op de diverse vragen die het invullen van de aangifte elk jaar met zich meebrengt. Bijkomend werden telkens de diverse codes van de aangifte personenbelasting opgenomen om mogelijke verwarring uit te sluiten en het opzoekwerk te beperken.

Deze 6de uitgave is geactualiseerd tot 15.04.2016.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

30 uitdoofscenario art 14524
54
A Persoonlijke gegevens
71
Inkomsten van kinderen
77
Feitelijke scheiding in de loop van het belastbaar tijdperk
85
15 art 14528 WIB 92
92
B Gezinslasten
98
Nietbelastbare vergoedingen 310 2 1 Terugbetaling woonwerkverkeer
318
Afzonderlijk belastbare inkomsten
428
FinanciŽle opbrengsten Code 160247260217
1190
Vergoedingen verkregen tijdens de exploitatie
1232
Kosten van vervreemding van activa code 167472267442
1389
Vrijstelling voor bijkomend personeel code 166680266650
1405
FBB Code 175786275756 1419 3 Bedrijfsvoorheffing Code 175885275855
1420
De tweede categorie de vroeger verworven winsten en baten art 28 1lid 2en 3 WIB92
1433
Landenlijst 1
1463
Landenlijst 3
1479

Andere beroepskosten Code 125803225870
469

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur (2016)

Filip Vandenberghe is adviseur – diensthoofd bij de FOD FinanciŽn en ruim tien jaar docent fiscaliteit, onder meer aan de Brugge Business School (postgraduaat Fiscale Wetenschappen). Via colleges en seminars voor verschillende beroepsverenigingen, houdt hij nauwgezet de vinger aan de pols i.v.m. de laatste ontwikkelingen en vragen die bij praktijkmensen leven.

Bibliografische gegevens