Groepswerk als uitdaging: Perspectieven en dynamieken van groepen

Voorkant
Bohn Stafleu van Loghum, 26 okt. 2004 - 237 pagina's
0 Recensies
Veel mensen hebben beroepsmatig met groepsdynamica te maken: groepstherapeuten, maatschappelijk groepswerkers, onderwijzers, docenten en uiteindelijk ook iedere (project)manager en (team)leider. Wie met groepen werkt, kent de positieve, synergetische kenmerken van een groep, maar weet ook dat negatieve krachten binnen een groep de overhand kunnen krijgen. Die kunnen zich uiten in destructieve processen als zondebokvorming, pestgedrag, kritiekloze gehoorzaamheid, overdreven aanpassing en machtsmisbruik.Groepswerk als uitdaging beschrijft hoe deze destructieve mechanismen bij het werken met groepen kunnen worden geminimaliseerd en juist de positieve krachten van een groep kunnen worden versterkt. Groepswerk wordt gezien als een vorm van begeleiding waarbij het stimuleren en optimaal benutten van de positieve kanten van een groep centraal staan. Hierdoor zullen begeleiders bij zowel groepsleden als henzelf het beste naar boven willen halen. Om dit doel te bereiken, moeten zij bewust en methodisch te werk gaan. Naast een theoretische basis geven de auteurs hiervoor een tiental praktijkgerichte methoden. Zij vullen deze bovendien aan met een lijst van adviezen voor probleemoplossing in groepen.Dit boek vormt de afsluiting van de losbladige uitgave Werken, leren en leven met groepen. Het bevat een selectie uit de 76 artikelen die in negen jaar in het handboek zijn verschenen. Tezamen geven deze bijdragen een compleet en actueel beeld van de stand van zaken op het terrein van werken met groepen. Hierdoor vormt Groepswerk als uitdaging een unieke inspiratiebron voor iedereen die in zijn werk met groepsdynamica te maken heeft.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord 7
11
Fundamenten van de groepsdynamica
19
Tot besluit
36
De dialectische benadering van Sartre
44
Feedback nader beschouwd
54
De kleine vormingsgerichte groep
64
De realisatiefase
75
Interactieposities binnen het relatienetwerk
77
een evenwicht zoeken tus
125
Conclusie 739
139
Groepsmaatschappelijk werk
141
Invoering van groepsmaatschappelijk werk als innovatieproces 775
175
Samenvatting en conclusies 7 97
191
Behoeften van cobegeleiders
198
Fasen in de ontwikkeling van de samenwerking tussen cobegeleiders
208
Voordelen van cobegeleiding 275
215

Literatuur
83
Tien praktijkgerichte methoden voor probleemoplossing in groepen
89
een integratie
103
Besluit
112
Groepswerk in projectonderwijs doordacht aansturen 719
119
Voorbereiding op cobegeleiding
224
Samenvatting en conclusies
230
De auteurs
239
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens