Gods predikers: Dominicanen in Nederland (1795-2000)

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2008 - 992 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord van dank
15
Een Hollands compromis
49
Mannen van daad en geloof Investeren in een eigen traditie 18581900
118
zelfbewuste uitbouw
177
grondslagen van eenheid uitgedaagd
184
pastoraat en apostolaat
213
Waarheid leren hoeden
250
7
296
Werkvelden omgebouwd
648
Eenheid in verscheidenheid?
709
De missie voorbij
755
Epiloog
809
Bijlagen
827
Noten
841
Kaderteksten
844
Mariamoeheid of de slijtage van het confessioneel katholicisme 422
894

Werken aan het Rijk Gods buiten de landsgrenzen
325
Verankerd in het eigen vaderland 19401945
372
Centralisme versus autonomie
391
bezinning op dominicaanse werkvelden
413
Volmaakte eenheid onder kritiek
457
transformatie van de dominicaanse missies
554
De boel bij elkaar houden
611
Geraadpleegd materiaal
937
Petrus van den Tempel 18681937
952
Interviews
967
Nieuwe bondgenoten in het pastoraat 228
968
Persoonsnamenregister
975
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens