Aantekeningen over de vijf boeken Mosis, Psalmen en Hooge Lied, waar in de Hebreeusche woorden en spreuken worden vergeleeken met de oude Griexsche en Chaldeeusche oversettingen .... Met een bericht belangende sommige tegenwerpingen tegen de onvervalschtheyd van de Hebreeusche text, ende de aantrekkinge van de Rabbijnen in dese aantekeningen. Als mede registers leidende tot sulke voornaame saaken ...

Voorkant
gedrukt bij Hero Nauta, 1690 - 1141 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens