Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Tweemaandelijksch Tijdschrift.

VOOR

LETTEREN, KUNST en WETENSCHAP.

ONDER REDACTIE VAN :

FREDERIK VAN EEDEN, F. VAN DER GOES, WILLEM KLOOS,

WILLEM PAAP EN ALBERT VERWEY.

EERSTE JAARGANG

TWEEDE DEEL.

AMSTERDAM,

W. VERSLU Y S.

1886.

A KSF 649

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
Cel, 1963

)

PNetti 283.6,0),

Druk van J. CLAUSEN, St. Jansstraat 40. Amsterdam

[blocks in formation]

Ik zal u iets van den kleinen Johannes vertellen. Het heeft veel van een sprookje, mijn verhaal, maar het is toch alles werkelijk zoo gebeurd. Zoodra gij het niet meer gelooft, moet ge het niet verder lezen, want dan schrijf ik niet voor u. Ook moogt ge er den kleinen Johannes nooit over spreken, als ge hem soms ontmoet, want dat zou hem verdriet doen en het zou mij spijten, u dit alles verteld te hebben.

Johannes woonde in een oud huis met een grooten tuin. Het was er moeilijk den weg te vinden, want in het huis waren veel donkere portaaltjes, trappen, kamertjes en ruime rommelzolders, en in den tuin waren overal schuttingen en broeikasten.

Het was

een heele wereld voor Johannes. Hij kon er verre tochten in maken en hij gaf namen aan alles wat hij ontdekte. Voor het huis had hij namen uit het dierenrijk; de rupsenzolder, omdat hij er rupsen groot bracht; het kippenkamertje, omdat hij daar eens een kip

MOZ EXCHANGE

« VorigeDoorgaan »