Naar de koning van Dahomey: Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733

Voorkant
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 1 nov. 2000 - 208 pagina's

In de negentiende eeuw stond Dahomey te boek als een land waar op grote schaal mensenoffers werden gebracht. Over de barbaarse gebruiken van dit West-Afrikaanse koninkrijk deden in Europa de wildste geruchten de ronde. Toch had aan het begin van de achttiende eeuw nog geen Europeaan van Dahomey gehoord. Terwijl Europese slavenhandelaren op de Slavenkust in een felle concurrentiestrijd waren gewikkeld, ontwikkelde Dahomey zich in het binnenland ongemerkt tot een politieke en militaire macht van formaat.


In 1732 maakte de Westindische Compagnie, die juist in deze periode haar activiteiten op de slavenkust nieuw leven probeerde in te blazen, hardhandig kennis met het nieuwe koninkrijk. In dat jaar veroverde Agaja, de vorst van Dahomey, de compagniefactorij Jaquin na een conflict met de koopman Hendrik Hertogh. Hertogh ontkwam, maar enkele compagniedienaren werden gevangen genomen en naar het binnenland afgevoerd. Een jaar later zond de WIC haar oppercommies Jacobus Elet naar de koning van Dahomey om de gevangenen vrij te pleiten en de handelsbetrekkingen te herstellen. Ondanks de vriendschappelijke ontvangst en de vrijlating van de Nederlandse gevangenen, leidde de reis van Elet niet tot herstel van de relatie met Dahomey. Integendeel, zij vormde de opmaat tot het verlies van de Nederlandse handel op de Slavenkust.


Elet hield een journaal bij van zijn gezantschapsreis, waarin hij verhaalt van zijn belevenissen onderweg, zijn ontmoeting met Agaja en de ceremoniŽle plichtplegingen aan het hof. Het journaal en de bijbehorende briefwisselingen geven een uniek beeld van dit West-Afrikaanse koninkrijk in zijn expansiefase, en vormen een welkome aanvulling op de documentatie van de Nederlandse aanwezigheid in West-Afrika.†

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

LIJST VAN AFBEELDINGEN
13
Rituele onthoofding in Dahomey
14
Gezicht op het kasteel Elmina
23
Nieuwe Westindische Huis de Voetboogdoelen in Amsterdam
28
Directeurgeneraal Jan Pranger in Elmina
33
Kamer van de Westindische Compagnie in Middelburg
36
Gezicht op fort Crevecoeur in Accra
40
Europese factorijen in Fida
44
Kaart van het koninkrijk Fida
72
VERANTWOORDING
92
Vervoer van slaven met kanos naar gereedliggende 14 Fragment van een brief van Jan Pranger aan Hendrik Hertogh slavenschepen
108
Kaart van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar de koning de dato 11 juli 1733
127
JOURNAAL VANJACOBUS ELET
141
Fragment uit het journaal van Jacobus Elet
150
BRIEVEN BEHORENDE BIJ HET JOURNAAL
168
Bewoners van WestAfrika
175

Het offeren van krijgsgevangenen in Dahomey
50
Ceremonie voor de slangengod Dangbe te Fida in aanwezigheid 11 Voetval voor de koning van Dahomey
54
LIJST VAN AFKORTINGEN
194
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens