Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesch opperbestuur over Nederlandsch Indië, 1780-1806

Voorkant
S.C. van Doesburgh, 1880 - 215 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 133 - ... dans le cours de la guerre actuelle, à l'exception de l'île de la Trinité et des possessions liollancloises dans l'ile de Ceylan, desquelles iles et possessions SM britannique se réserve la pleine et entière souveraineté.
Pagina 177 - Indië , beloofd in het PS der missive ten geleide van het Journaal der reize van Mr. SC Nederburgh.
Pagina 135 - Verhandeling over de vragen, of en in hoeverre het nuttig en noodzakelijk zijn zoude, de O.-I. bezittingen van deezen Staat, ofte sommigen derzelven te brengen op den voet der W.-l. volkplantingen
Pagina 86 - Oost, en 4°. in hoeverre de commercieerende relatie zoude kunnen en behooren te worden in aanmerking genomen en daarvan in het komstig ontwerp van Constitutie worden melding gemaakt.
Pagina 195 - Indes, avoit été adoptée d'abord par le gouvernement d'état, ensuite par le grand-pensionnaire , avec quelques améliorations ajoutées, dans un esprit libéral, au système que m'avoit dicté l'amour du bien public. J'eus plusieurs conférences avec Mr. Schimmelpenninck sur ce sujet , qu'il me parut fort bien entendre. Je crus même découvrir en lui sa ferme intention de soutenir le système libéral et je pus encore, d'après ses discours, espérer de me voir employé comme je le souhaitois,...
Pagina 77 - Coloniën op den tcgenwoordigen voet blyven voorrduuren, zoo egrer, dat, by voorraad, door het Wetgevend Lichaam kunnen worden daargefteld, bepaalingen, zoo omtrent het getal der Leden, als ten aanzien van de mindere kostbaarheid van dit Beftuur zelve: ook zullen de Committés niet langer worden aangemerkt als Leden vau de Uitvoerende Magt.
Pagina 151 - OIC dezer landen in haren vorigen bloei en welvaart, beschouwd als een handeldrijvend Lichaam, te herstellen. Opgedragen aan de H. Participanten en verdere deelgenooten, eigenaars der aandeelen in die Coinp. door D. v. HOGEN DORP in den Haag bij T. VAN CLEEÏ 1801
Pagina 204 - Generaal dan ook slechts den laatsten stap op den weg die, niet altijd even geleidelijk maar steeds in dezelfde richting, van 1780 tot 1806 het oude recht ten opzichte van onze Overzeesche Bezittingen aan het nieuwe verbond.
Pagina 136 - Lichaam toe te vertrouwen en om aan de kolonisten aldaar zooveel vrijen handel op het moederland en in de Afrikaansche en Indische zeeën toe te staan als met de belangen van hun moederland en hun eigen welvaart het meest zal overeenkomen .'"' Toen eenmaal de vrede van Amiens gesloten was, werd door het Staatsbewind aan deze voorstellen gevolg gegeven, 1) Secr.
Pagina 197 - Koloniën, en van alles wat derzelver inner„lijke Regeering betreft,' behoort bij uitsluiting aan den Koning.

Bibliografische gegevens