Visie en vooruitgang

Voorkant
Bart Raymaekers
Leuven University Press, 2009 - 263 pagina's
What do scientists really? Their work matters? What are they looking for? What do they after? Lessons for the 21st century, bringing 15 years science to a wider audience. A look at the themes shows immediately that no subject is too hot or too bright to communicate about: the evolution debate or the welfare, learning machines or happiness, sports pennies or ecology in China. The texts in this book are the result of the public classes organized. Annually at KU Leuven Who wants to know how biologists, philosophers, sociologists, doctors, lawyers or doctors think their concerns and how they try to draw an audience, their activities will find in this publication a reliable guide. The texts in this book, each one providing information first hand, are accessible and inviting to continue exploring.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
9
een Ucurve?
18
naar de investeringsstaat
24
de paradox van
33
is dat nog
41
oVermachines die leren
47
Machinaal leren nu en in de toekomst
60
De aard van het machinaal leren
66
Nature bepaalt nurture naturenurture correlatie
132
hoesterkgelijken we oP wormen en insecten?
139
Het brein
145
De fruitvlieg als model voor menselijke ziekten
157
hoezwartis oBama?
163
Literatuur
182
Het verhogen van de opbrengst per eenheid water
190
Softwaremodellen om richtlijnen te formuleren
197

Kijken doen we met onze ogen zien met onze hersenen
70
Iedere soort levert zijn bijdrage aan onze kennis
77
De cultivatie van een virtuele groepsaffiniteit
84
Ethos en marketing
91
Noten
98
Een test van onze intuÔties
104
Filosofen over de economie van het geluk
111
Eudaimonia
117
nature en nurture
125
Winst of winmaximalisatie?
206
Conclusie
218
een stedelijk
224
Chinese steden als spaces voor globaal milieubeleid
233
hersenen neuronen en eVolutie
239
Natuurwetenschap en de ziel
249
Christelijke theologie en de ziel
255
Literatuur
263
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens