Memorie van gecommitteerden tot de saaken van het Pandersche Canaal [...] dienende tot geleide van de inleggende Memorie van den professor Lulofs and landmeeter Bolstra, over de middelen, teegen het gevaar over de quaade gesteldheid van 'slands rivieren. Exhibitum [...] den 7 mey 1763

Voorkant
Uitgever niet vastgesteld, 1763
 

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens