Kloosterleven in de Middeleeuwen: In West-Europa en Da Lage Landen

Voorkant
Pearson Education, 2004 - 389 pagina's
Geschiedenis van het kloosterwezen dat zich vanaf de vierde eeuw vanuit het Midden-Oosten over West-Europa heeft verspreid.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK
1
De monniken van de woestijn
5
St Pachomius en het cenobitische leven
8
St Basilius
9
De traditie uit de woestijn vindt zijn weg naar het westen
12
De eerste westerse monniken
14
HOOFDSTUK 2
20
De oorsprong van de regel van Benedictus
23
De reguliere kanunniken
169
De premonstratenzers
176
HOOFDSTUK 9
179
Groei en rekrutering
189
De beginselen van de orde
191
Het generaal kapittel
193
Kritiek en verwatering
196
HOOFDSTUK 10
203

De kloostergelofte volgens de regel
28
Het monnikenbestaan volgens de regel
34
HOOFDSTUK 3
43
Vroeg Iers kloosterleven
46
Columbanus en de Merovingische adel
52
De dubbelkloosters van GalliŽ
54
De mengregel in GalliŽ en Spanje
56
HOOFDSTUK 4
59
Wearmouth en Jarrow
63
De Angelsaksische monniken in Europa
67
HOOFDSTUK 5
72
Sociaal voordeel
75
Politieke overwegingen
76
De regel onder keizerlijk toezicht
80
Verval en verstrooiing
86
HOOFDSTUK 6
89
Het cluniacenzer imperium
94
Het cluniacenzer ideaal
103
Gorze en de Duitse opbloei
108
De Engelse opbloei in de tiende eeuw
109
HOOFDSTUK 7
115
De dagelijkse routine
117
Taakverdeling
126
Werving
130
De sociale en economische
133
Feodale verplichtingen
137
Lekenpatronen
139
Relaties met bisschoppen en seculiere geestelijken
142
Het klooster en de scholen
146
Het streven naar het primitieve
152
De orden der heremieten
155
De regel en de woestijn
159
De kartuizers
165
Hervormers en traditionalisten
207
HOOFDSTUK 11
210
De tempeliers
212
De johannieters
215
Verval en ondergang
217
HOOFDSTUK 12
220
St Gilbertus en de orde van Sempringham
228
De cisterciŽnzer nonnen
231
de begijnen
235
HOOFDSTUK 13
240
De maatschappelijke context
241
Nieuwe evangelisten
243
De oorsprong van de franciscanen
246
De orde van de dominicanen
255
De missie van de bedelmonniken
261
Studerende ordes
264
De klacht van de clerus
268
De positie van de nonnen
272
Andere bedelordes
273
HOOFDSTUK 14
281
HOOFDSTUK 15
297
De Karolingische periode
301
De restauratiebewegingen van de tiende en elfde eeuw
304
Kluizenaars kanunniken en cisterciŽnzers
308
Religieuze vrouwen
315
Monastiek leven in de stad
319
De Moderne Devotie
322
De laatmiddeleeuwse observantiebewegingen
326
Beknopte bibliografie
331
Verklarende woordenlijst
334
Plattegrond van de cisterciŽnzer abdij van Roche
338
Noten
340
Register
365

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens