Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

14953 Nollet, Leçons de Physique expérimentale. VI

Tom. Sixiènie édition. Paris 1764. 8vo. 14954 Ejusdem L'art des expériences, ou Avis aux

amateurs de la Physique, sur le choix, la construction et l'usage des instruments, sur la préparation et l'emploi des drogues, qui servent aux Expériences. Nouvelle édit. III Tom. Amst.

1770. 8vo. 14955 Onderwijs in de leer der Natuur, voor allen, die

Gods goedheid en Wijsheid uit de werken der
Schepping willen leeren kennen en eerbiedigen.

Dordr. 1762. 8vo. 14956 H, Regii Philosophia naturalis ; in qua tota

rerum universitas per clara et facilia principia

explanatur. Amst. 1661. 4to. . 14957 Sigaud de la Fond, Élémens de Physique théo

rique et expérimentale, pour servir de suite à la description et l'usage d'un Cabinet de Physique expérimentale. Seconde édit. revue et auge

mentée par Rouland, IV Tom. Ibid. 1987. 8vo. 14958 Ejusdem Essai sur différentes espèces d'air fixe

on de Gas, pour servir de suite et de supplement aux Élémens de Physique du même Auteur. Nouvelle édition, revue et augmentée par

Rouland. Ibid. 1785. 8vo. 14959 M. B. Valentini Armamentarium Naturae Syste

maticum; seu introductio ad Philosophiam modernorum naturalem ; per formam Institutionum aphoristice olim tradita , nunc vero perpetuo commentario et fig. aeneis illustrata. Accedit Historia literaria Academiae Naturae Curiosorum. Gissae - Hass. 1709. 410. e. V. C.

. Eodem Pr. Prodromus historiae naturalis Has

· siae. Resp. J. W. Mullero, Ibid. 1707... 14960 T. M. Verdries, Physica , sive in Naturae scien

tiam introductio. Ed. tertia denuo recognita et aucta. Giss. 1755. 410.

B.

Scriptores de Physica in specie. '

a. De Electriiatate.

14961 M. van Marum, Verhandeling over het Elec

trizeeren. In welke de beschryving en afbeelding van eene nieuw uitgevondene Electrizeer - Machine, benevens eenige nieuwe proeven uitgedagt en in 't werk gesteld door den Auteur en G. Kuyper. Gron. 1776. 8vo. e. V. C.

Onderrigtingen omtrent de wijze, op welke men zich te gedragen heeft bij het opkomen van onweder , benevens de middelen, om zich voor de nadeelige uitwerkselen van den Blixem te beveiligen. Na den derden vermeerderden druk uit het Hoogd. Met een plaat. 's-Gravenh. 1779.

J. Ingenhousz, Proeve over den Electrophorus, benevens eene beschrijving van eene gereede wijze, om een kaars, door middel van eene kleine Electricale vonk aan te steeken. Door denzelven. Uit het Eng. door J. van Breda. Delft 1780.

J. H. de Magellan , Beschrijving van een glazen werktuig dienende om in weinige minu

ten

ten met zeer geringe kosten Minerale wateren,
als Pyrmonts - Spa - Seltzer - water enz, te ma-
ken. Benevens eene beschrijving van zommige
Eudiometers, of werktuigen om de gezonde ei-
genschappen eener gemeene Lugt te bepalen in

eenen brief aan Prrestley. Uit het Eng. Utr. 1779. 14962 F. U. T. Aepinus, Verzameling van verscheide

vertoogen over den Aschtrekker. Uit het Fr. door

D. Doornik. Amst. 1773. 8vo.
11963 W. van Barneveld', Het onweers - vuur in zija

ne richting en uitwerksels nagespoort. Bij het
ongeval de Koorn-molen de Valk overgekomen ;
en met de door kunst teweeggebragte Electrike
stoffe vergeleken : nevens eene beschrijving van
eenen afleider, volgens de manier van J. Cuth-
bertson, om molens te beveiligen tegen het on-

weder. Met Afbeeldingen. Ibid. 1780. 8vo.
14964 Bertholon, De l'électricité des végétaux. Oa:
: vrage, dans lequel on traite de l'électricité de

l'atimosphère sur les plantes, de ses effets sur
l'économie des végétaux, de leurs vertus médicas
les et nutritivo-électriques, et principalement des
moyens de pratique, de l'appliquer utilement d.
l'agriculture, avec l'invention d'un électro - vége-

tomètre. Paris 1783. 8vo.
14965 J. Bressy, Essai sur l'électricité de l'eau. Paris

An V. 8vo. . . . . 14966 T. Cavallo, A complete treatise of Electricity

in Theory an Practice, with original experiments."

Lond. 1777. 8vo. . 14967 J. Cuthbertson, Algemeene eigenschappen van de Electriciteit, onderrichting van de werkluis

[ocr errors]
[ocr errors]

wandschaft und an. Abhandlung

gen, en het neemen van proeven in dezelve. III

Deelen. 20 druk. Amst. 1782-1794. 8vo. 14968 B. Franklin, Expériences et 'observations sur

l'Électricité, faites à Philadelphie en Amérique. Trad. de l'Angl. 2e édit. revue, corrigée et augmentée d'un supplément considérable du mêmic

Auteur, avec des notes et des expériences non

· velles par d'Abilard. It Tom. Paris 1756. 8vo. 14969 J. F. Hartmann, Abhandlung von der Ver

wandschaft und Aehnlichkeit der electrischen Kraft mit den erschrecklichen Lufterscheinungen. Mit

Kupf. Hannov. 1759. 8vo. 14970 C. A. Hausenii Novi profectus in historia Elec

tricitatis. Accessit H. de Sanden dissertatio de - Succino electricorum principe , quam edidit et de ... vita , Hausenii praefatus est J, C, Gottsched.

Lips. 1746. 8vo. 14971 Jacquet, Proef eener elektrische Natuurkunde,

na 't Fransch door. C. R. T. Krayenhoff. Utr.

en Harderw. 1783. 8vo. 14972 W. B. Jeigersma , Specimen experimentorum

lagenam Leidensem spectantium, Franeq. 1776. 8vo. e. V. C.

Ejusdem Spec. physicum de caloris influxa

in Electricitatcm. Ibid. 1776. 14973 J. Ingenhouss. Proeve over den Electropho.

rus. Benevens eene beschrijving van eene gerecde wijze om een kaars, door middel van eene kleine Electricale vonk aantesteken door denzelven. Uit het Eng. door J. van Breda. Delfi

1780. 8vo. 14974 C, G. Kratzenstein, Theoria Electricitatis mo

re

re geometrico explicata. Halae Magd. 1746. 410. 14975 C. R. T. Krayenhoff, Onzijdige beproeving en

verdediging der metalen blixem - afleiders. Amst.

1785. 8vo. 14976 H. Lugt, Onderwijs in de eerste beginzels der

Electriciteit. West - Zaand. 1797. 8vo. 34977 Mahon, Principes de l'Électricité, contenant p!,

sieurs théorèmes, appuyés par des experiences nouvelles, avec une analyse des avantages supérieurs des Conducteurs élévés et pointus. Trud.

de l’Angl. Londres et Brux. 1781. 8vo. 11978 Marat, Recherches physiques sur l'Électricité,

Paris 1782. 8vo. 14979 M, van Marum, Description d'une très grande

machine Électrique, placée dans le Museum de

Teyler à Harlem et des experiments faits par le moyen de cette machine. — Beschrijving eener ongemeen groote Electriseermachine , geplaatst in Teyler's Museum te Haarlem en van de proefnemingen met dezelve in 't werk gesteld. Haarl. 1785. - le continuation etc. le vervolg Ibid. 1737. – 2e cont. etc. 2. vervolg enz. Ibid. 1795.

III vol. 410. 11980 T. Milner, Experiments and observations in Elec

tricity. Lond. 1783. 8vo. 14981 Nollet, Recherches sur les causes particulières

des phénomènes électriques et sur les effets nuisibles ou désavantageux, qu'on peut en attendre,

Nouvelle édit. Paris 1964. Svo. 14982 Ejusdem Lettre sur l'Électricité. Avec fig. Nou

velle édit. II Parties. Ibid. 1764. 8vo. 14983 Ejusdem Essai sur l'Électricité des corps. 20. édit. Ibid. 1765. 8vo.

11981

« VorigeDoorgaan »