Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Ejusdem Het Cabinet der Mineralen, Metalen en Bergerts. enz. Amst., 1670.

Ejusdem Het licht der Mane, of glans der

Sonne. enz. Rott. 1678. 15691 Ejusdem De Goude Leeuw, of den Azijn der

Wijsen. enz. Met Pl. Amst. 1675. 8vo. e. V. C.

Ejusdem De Roode Leeuw, of het Sout der · Philosophen. Met Pl. Ibid. 1672.

Ejusdem De Groene Leeuw, of het Licht

der Philosophen. Ibid. 1674. '' 15692 G. van Welling, Opus majo - cabbalisticum et

Theosophicum, darinnen der Ursprung, Natur, Eigenschaften, und Gebrauch des Saltzes, Schwefels, und Mercurii beschrieben. 0. s. w. Mit Fig.

Frcf. und Leipz. 1760. 4to. . 15693 J, S. Weidenfeld , De secretis Adeptorum,

sive de usu spiritus vini Lulliani. Libri IV.

Lips. 1768. 8vo. 15694 D. Zacharias, Die natürliche Philosophia , von

Verwandelung der Metallen in Gold und Silber, dorch das allerhöchste Geheimniss, welches genennet wird der Lapis Philosophorum. Aus dem Franz. Dressel, 7.d Leipz. 1724. 8vo,

SCRIPTORUM DE CHEMIA.

.....

A. Scriptores Systematici. . . . . . Pag.

- - Miscellaneorum , Diaria, Caet. . - 2084 De Affinitatibus chemicis. . . . . - 2098 De diversis Naturae corporibus chemice . spectatis. . . . . . . . 2099 2. De calorico, calore , frigore , igne et cor poribus combustibilibus. . . . . .

- ib. b. De diversis Aëris speciebus. . : . 2101 C. De Aqua. . . . . . . .

2105 d. De Terris. . . . . . .

2106 · e. De Metallis. . . . . .

2108 . 2. De Metallis et ro metallica in ge

nere. . . . . . . . . - ib. B. De Arsenico. . . . . . 7. De Hydrargyro. . . . . 2112 d. De. Stanno. . . . . . .

. De Plumbo. . . . . . 2112 Ś De Stibio. . .

2113 7. De Zinco. . .

- ib. 6. De nonnullis aliis Metallis in specie. 2114 f. De diversis Salibus. . . .

ib. 8. De Chemia corporum organicorum. - 2118

el. In genere. · · · · ·
B. De Chemia vegetabili. . .

2120 gi De Chemia animali. . . . L. De Chemia variis artibus applicata. . - 2126 F. Scrip!ores de Alchymia , etc. ...

SCRIP,

2111

I lIllllllllllll

.....

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2123

2132

[blocks in formation]

SCRIPTORES

DE

HISTORIA NATURALI.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

15695 U. Aldrovandi Opera. Ornitologia. flI vol. Bon.

1599–1603. — De Quadrupedibus digitatis viviparis. Ibid. 16376 - De animalibus insectis. Ibid. 1638. — De piscibus et de Cetis. 1638. De quadrupedibus solidipedibus. Ibid 1639. Serpentum et Draconum Historia. Ibid. 1640. — Quadrupedum omnium bisulcorum historia. Ibid. 2642. - De mollibus , Crustaceis , Testaceis et Zoophytis. Ibid. 1642. — Monstrorum historia, Ibid. 1642. — Museum Metallicum. Ibid. 1648.

Dendrologia. Ibid. 1668. XIII voll. fol. 15696 J. F. Blumenbach, Hand-Boek der Natuur

lijke Historie of Natuurgeschiedenis. Uit het Hoogd.. vertaald , vermeerderd en ten dienste vooral der Nederlanders ingericht door J. A. Bennet en G.

van Olivier. Met afbeeldingen. Leyd. 1802. 8vo. 15609 P. Boddaert, Kórt begrip van het zamenstel

der Natuur van C. Linnaeus, met zeer veele . ? 'zoorten vermeerderd. Amst. 1783. 8vo."

« VorigeDoorgaan »