Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

2275 Schultz (Henr.) van Geelen pinx. C. H. Jouxis

sculp. fol, in lijst met glas. 2276 Stalpard (Joann.) Joh. van Nes pins. Wilh.

Delft sculp. fol. .. 2277 Suikers (Gerbachus) s. n. c. fol. : . 2278 Welmann (Henric.) s. n. C. 12vo. 2279 Roy (C. H. à). 6. n. c. proefdruk in lijst met glas.

GERMANI..

2284 Rudol

? Aruger pinx, Jentzen Lith.

· 2280 Fuchs (Leonard) Lith. de G. Engelmann de

· la collection de Vigneron. fol. . 2281 Link (H. T.) H. Lowenstein pinx. J. Sprick

Lith. fol. ... 2282 Mitscherlich (E.) fol. .* 2283 Ritter (Carl) Kruger pinx , Jentzen Lith. . 2284 Rudolphi (Karl Asmund) H. Lowenstein pinx.

Schall. Lith. 2285 Schreber (Jo. Christianus Daniel) J. J. Klee

mann pinx. J. E. Haid sculp. Zw. kunst. fol. 2286 Schulz (C. H.) s. n. ch. Litth. fol. 2289 Gallerie der vorzüglichsten Aerţze und Natur

forscher Deutschland's gestochen und herausgegeben von Rosmaeser. 2. Heften. Gotha 1831. 410.

ANGLI.

2288 Ashton (Thomas) J. Reynolds pinx. Js. Ms.

Ardell sculp. fol. 2289 Harvey (Guillaume) Lith. de G. Engelmann, de la Collection de Vigneron. fol.

2290 Pepusch (Joh. Christ.) Th. Hudson pios. A.

van Haecken fecit. Zw. kunst. fol. 2291 The principal institutors of the medical Socie

ty of London. S. Medley pinx. N. Branwhite sculps. fol.

GALLI.

2292 Cuvier (George) Aug. Dietze j. lith. 8vo. 2293 Paraei (Ambrosii) s. n. ch. Joan. Heroaldus.

8vo. 2294 Bouvart (M. P.-) Derrais pinx. le Beau sculps.

. in lijst met glas.

DANI. 2295 Linné Aug. Dietze j. lith. 8vo.

ITALI.

2296 Borelli (Jean-Alphonse) lith. de Engelmann

collection de Vigneron. fol. 2297 Fabritii (J.) ab Aquapendente. s. n. ch. 410. 2298 Galien (Claude) lithographie de Engelmann . de la collection de Vigneron. fol. .. 2299 Hippocrates Aug. Dietze j. lith. 3000 Portretten, uit een werkje geliteld: imagines

doctorum virorum e yariis gentibus... Valerius Andreas public. Anty. 1611.

GE.

! GEKLEURDE EN ONGEK L EURDE""; . TEEKENINGEN EN PRENTEN.

3001 Een gekleurd Vrouwenportret door A. Ar

'driessen. . ., 3002 Het Guillouineregt voor de eerste maal binnen

Amslerdam uitgeoefend aan Hester. Rebekka
Nepping, Adriana van Rijswijk en Gorrit

Verkerk , 15 Junij 1812. 3003 Een lieuvelachtig Landschap door P. Barbiers.' 3004 Het gezigt van de Bleek van de Wed. Gunst

buiten Haarlem door P. Barbiers, 1789. 3005 Een woelige Zee, L. Bakhuysen, pinx. A.

Kohel , delin. 3005 Af-beelding van het Puyck der Burger-Ruyle

ren door laste der Heeren Burgemeesteren vergadert om de Koninginne van Groot Brilavie Henrieta Marin , op den 20 May. in den Jare 1642 in te halen. in 3 stuks prenten. P.

Potler pinx. Pieter Nolpe, fec. 3007 Pompa funebre di troppo devolo Juan del Pra

do (van de Velde) persivutatore , etc. inel eene

geschrevene uilegging. fol. 3008 Dē goedē Sinte Marten is hier gestelt: onder

al dit cruepel vuyl arm gespuijs : haer deijlende synen mantele in de stede vã gelt: nou vechtése om de proije dit quaet gedruys. The

ronimus bos inūetor. H. Cock exc. 3009 Afbeelding van 't kuost vuur gebouw 't welck

ter eere voor 't 'groot Moscovis gesantschap vertoond is, by de Kolveniers doele den 29 Aug. 1697. J. Moucheron delio. P. o. d. Ber.

ge exc. 3010 Afbeeldingh van de twee Blockhuysen, op den

Amstel, voor Amsterdam 'in den Jare 1650.

Nolpe, sculp. 3011 Perillustri ac Generoso Domino D. Wilhelmo

Vincentio de Wittenhorst. etc. Theod Malham fec.

350.

.. sowowide .

.

MA

MAHONIEHOUTEN BOEKEN EN KUNSTKASTEN · EN PROPER GESCHILDERDE BOEKENREKKEN.

1 Een fraaije gebloemde mahoniehouten Boeken- of

Kunstkast, boven en onder met Cilinderdeuren

en van binnen diverse Planken.
. 2 Een dito dito als voren, met eene opschuivende

! Cilinderdeur en onder op koperen Raderen.
3 Een dito dito kleiner dito dito ter wederzijde

met platte Pilasters , boven en onder met Cilin

derdeuren.
4 Een magnifique Kunstkast met zwart leder be-

kleed Blad, twee Cilinderdeuren en diverse Plan

ken, boven met uithalend Schrijfblad. 5 Een dito dito kleiner , mede met zwart leder .. bekleed Blad, Cilinderdeur en boven en onder

eene Lade.
6 Een paarsch geschilderd dubbel Boekenrek met
.. Planken.

9 Een dito dito
8 Een dito dito in het midden met proper betime:

merde Portieque.
9 Een als voren geschilderd enkel Boekenrek.
- 10 Een geel geschilderd dito dito

« VorigeDoorgaan »