Fakkel der Nederduitsche taale: ontsteken byzonderlyk aan de Hebreeuwsche, Grieksche, en Latynsche spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de overblyfzels der gryze aaloudheid, en die van laatere eeuwen ... Hier achter is gevoegt, Oud en nieuw; of, Vergelyking der oude en nieuwe Nederduitsche taal, in vorming en spreekwyzen

Voorkant
Luchtmans, 1722 - 504 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 434 - Engelfchen hebben ivorlt. Ik zie geen reden om wereld af te leiden van werren , vermits de wyze Schepper daar in alles zo •wel geordent heeft , dat ze geenzints Babel is ; fchoon onder de Wereldlingen veele werringen zyn.
Pagina 502 - Ouders hebben uit de natuur in zich een drift, om voor de kinderen, als hunne erfgenaamen, te fpaaren: en 't fchreeuwgeluid der kraayen isfpaar, fpaar.
Pagina 1 - Geen in natuur eerder is, moet voor den wortel gehouden worden, bv kroonen is van kroon, kleeden van kleed , pluimen van pluim , melken van melk , enz. om dat 'er een kroon , kleed , pluim , en melk in wezen moet zyn , eer men daar mede kan kroonen , kleeden , of pluimen , en melken.
Pagina 453 - ZEKEREN was by de ouden , gelyk noch by onze boeren , zich wettig door ondertrouw verbinden , en dus trouwverzekering geven.
Pagina 334 - ... t gilde der geldeloozen, of berooiden, die uit louilekkerland derwoards met de noorder zon verhuist zyn. Zyn feest word van de orden der Baarvoeters plechtelyk geviert van Wynmaand, en Vrouwenligtmis, tot in de Vasten, als Magerman kok is; hoewel zy dat liever tot Sint-Jutmis uitgestelt wilden zien. Hy voert in zyn vaandel een bezem, en ledigen buidel, TUINMAN, Fakkel 336 [l 722 J.
Pagina 134 - s Heeren , 't geen aan niemand in 't byzonder toekomt, en daarom des Landhecrs is , en onder zyn befcherming ftaat.
Pagina 55 - Dus moet onderfcheid zyn tuflchen rad, een wiel, en rat een dier : want men zegt raden , en ratten. Daar blyven echter gelykluidende naamen over, bv pad, een padde, en f ad, een weg.
Pagina 188 - Maar waar van heet men een vrouw, die in 't kinderbedde ligt , een kraamvrouw , en baarcn kraamen , of in de kraam komen...

Bibliografische gegevens