Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Drive Meer »
Inloggen
Boeken Boek 1 - 9 van 9 over gratie GODS, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje Nassau , Groot Hertog van....
" gratie GODS, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje Nassau , Groot Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. Op de "
Handboek voor schoolopzieners ...: bevattende al de wetten, besluiten en ... - Pagina 177
door H. Ks Hemkes - 1847 - 411 pagina’s
Volledige weergave - Over dit boek

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders ..., Deel 1

Netherlands - 1827
...Staats-Secretarte, (get.) L. H. ELIAS SCIIOVEL. (Beilirit van deu iBJen junij 1826,0." Wij WILLEM, bij de gratis Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE - NASSAU , GROOT - HERTOG VAN LUXEMBURG, enz, ens. enz. Gezien het rapport van Onzen Commissaris- Voorziemcg Generaal van Oorlog, van den i6 den...
Volledige weergave - Over dit boek

Recueil militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de ...

Netherlands - 1838
...verdere maatregelen tt de oprigting van de Schutterijen. Wij WILLEM , bij de grafie Goda, KONING HER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE • NASSAU, GROOT - HERTOG VAN LUXEMBURG , enz., enz,, enz. Op de voordragt van Onzen Minister van Bin- Verdere op. nenlandsche Zaken van den aislen dezer, litt.A, "'...
Volledige weergave - Over dit boek

Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de ..., Volume 2

1841
...witte marmeren steen geplaatst, met het volgende opschrift: Tijdens de Regering van WILLEM DEN EERSTE, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg , enz. enz. enz. Is deze toren met het daarop staande draaijend kustlicht gebouwd en ingerigt, onder liet bestuur van...
Volledige weergave - Over dit boek

Mijn beroep op het Nederlandsche volk: request ingediend aan de Staten-Generaal

1869 - 96 pagina’s
...hiernevens gevoegde publicatie aan den volke kennisgeven van de inbezitneming van Zijne^ Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.; waarbij namens de Hooge Eegering der Europeesche en Lilandsche bevolking, van de vaderlijke en welmeenende...
Volledige weergave - Over dit boek

Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, Volume 1

Willem Boele Sophius Boeles - 1878
...KONINKLIJK BESLUIT, WAARBIJ HET RIJKS ATHENAEUM WERD OPGEHEVEN. WlJ WILLEM II, BIJ DE GRATIE GoDS , KoNIXG DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE NASSAU , GROOT HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ. Op de voordragt van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 4 Februari) 1843, No. 130, 5e Afdeeling,...
Volledige weergave - Over dit boek

Verslagen omtrent den vierden tocht van de Willem Barents ... in den Zomer ...

1882
...hetzelve (wg) JANSEN. AFSCHRIFT VAN HET KONINKLIJK BESLUIT. 20 Maart 1884. N. 13. Wij Willem ///, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje...Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz. enz. enz. Op de voordracht van onzen Minister van Marine van 27 Maart 1884, Lett. B. N. 45 ; Gelet op art. 15, der...
Volledige weergave - Over dit boek

deel. 1818-1883

A. Haga - 1884
...van ZM vaartuigen en het detachement voornoemd, ver//klaar, in naam en van wege Zijne Majesteit den Koning der //Nederlanden, Prins van Oranje Nassau. Groot Hertog van Lu//xemburg, enz. enz. enz. bij deze plegtig bezit te nemen van //dat gedeelte van Nieuw Guinea, en de Landen daar binnen //liggende,...
Volledige weergave - Over dit boek

Jaarboek der Rijks-universiteit te Utrecht

1886
...Iwoger onderwijs, vastgesteld bij wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad n. 141). Wij WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE NASSAU, GROOT HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ. ENZ. Op de voordracht van onzen Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 28 Juni 1886,...
Volledige weergave - Over dit boek

nieuwe verhandelingen van het zeeuwsch genootschap der wetenschappen vierde deel

s. van benthem - 1827
...HEBREN DIRECTE UREN EN LEDEN VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN. PROTECTOR ZIJNE MAJESTEIT KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE NASSAU, GROOT HERTOG VAN LUXEMBURG, enz. enz. enz, -C 4 )PRESIDENT. VICE-PRESIDENT. Jonkheer A. c. VA NCITTERs , Bidder der Or/e van den Nedsrlandfchen...
Volledige weergave - Over dit boek
  1. Mijn bibliotheek
  2. Help
  3. Geavanceerd zoeken naar boeken
  4. PDF downloaden