Placcaeten, ordonnantien, landt-chartres, blyde-incomsten, privilegien, ende instructien by de Princen van dese Nederlanden, aen de ingesetenen van Brabant, Vlaenderen, ende andere Provincien, t'sedert 't jaer M.CC.XX uytgegeven, geaccordeert, ende verleent ...: Dl. 8

Voorkant
By Georgius Fricx, 1766 - 403 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Bibliografische gegevens