Die Nywe Testament [tr. by J.M. Magens].

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Populaire passages

Pagina 58 - Land, die no ha hab mussie Grond ; en die ha gruej gu gaw, diemaek die no ha hab diep Grond. 6. Maer dietit die Son ka hoppo, die ha skruej wej ; en diemaek die no ha hab Wortel, die ha droog wej. 7. Maer som ha val tyssen die Doornen ; en die Doornen ha gruej op, en ha tjook die, dat die ha doot.
Pagina 17 - Keers ookal, en set die na onder een Skepel, maer na binne een Kandelaer; soo die giev Ligt voor sender almael, die bin na binne die Hus. 16. Lastaen jender Ligt skien soo voor die Mensen, dat sellie kik jender gueje Werken, en pries jender Vaeder, die bin na binne die Hemel. 17. Jellie no mut denk, dat mie ka kom for los die Wet, en die Propheeten; mie no ka kom for los, maer for volkom. 18. Want, waerwaer mie seg na jender: tee die Hemel en die Aerde vergaen, niet die kleinste Letter ookal, of...
Pagina 8 - Muder, en ha kom na die Land van Israel. 22. Maer dietit hem ka hoor, dat Archelaus ha wees Kooning in Judea, na Plek van sie Vaeder Herodes, hem ha bang vor kom daesoo; maer Godt ha waerskow hem na binne een Droom, en hem ka loop na een Plek van die Land Galilea. 23. En hem ka kom, en ka woon na binne een Stad, die hiet Nazareth ; dat die sal kom vervylt, wat die Propheeten ka seg, dat sie Naem sal wordt genaemt Nazareus.
Pagina 344 - En hem ha seg: een Mens ha hab twee Soons; 12. En die jongste van sender ha seg na die Vaeder: Vaeder, giev mie mie Part van die gut, die mie mut hab; en hem ha partie die gut na sender.
Pagina 403 - ... stier hem, en sie Naem ha wees Johannes. 7 Hem ha kom tot een Getiegnis, dat hem ha sal getieg van die Ligt, dat almael ha sal gloov door hem. 8 Hem no ha wees die Ligt, maer dat hem ha sal getieg van die Ligt. 9 Die ha wees die waeragtig Ligt, die verligt almael Mensen, die kom na die Weereld. 10 Hem ha wees in die Weereld, en die Weereld ka maek door hem, en die Weereld no ka ken hem. u Hem ha kom na sie Eigendom, en sie eigen no ha neem hem an.
Pagina 345 - ... die vet Kalfie, en slagt die, en lastaen ons jeet, en wees blie: 24. Diemaek deese mie Soon ha wees doot, en ka kom levendig weeran, hem ha ka verloor, en mie ka vind hem. En sellie ha begin for wees vroolig. 25. Maer die oudste Soon ha wees op die Veld: en dietit hem ha kom, en ha kom diestebie, hem ha hoor die Sang en Dans.
Pagina 16 - Kragt, mit wat ons sal sout? die no deeg voor niet een gut meer, als for gooj die Wej, en Volk sal trap na bobo die. 14. Jellie bin die Ligt van die Weereld ; die Stad , die leg na bobo een Berg no kan for wees onsienlig. 15. Volk no steek op een Keers ookal, en set die...
Pagina 344 - En hem ha begeer for vol sie Bik mit die dik Draf, die die Varkens ha jeet; en niet een Volk ha giev hem van die. 17. Soo hem ha kom na sie selv, en ha seg: huveel Hierlingen...
Pagina 61 - ... Moster-Saed, die een Mens ha neem, en ha saej die na sie Akker: 32. Die bin die kleinste van al Saed; maer als die gruej op, die bin die grootste van die Muskryd, en die kom een Boom, dat die Voglen van die Hemel kom, en maek Nest tyssen die Takkies van die. 33. Hem na seg een ander Gliknis na sender : die Hemelrik bin glik een Sierdeeg, die een Vrow ha neem, en ha mengel die na drie Skepels Meel, tee die ka kom sier almael.
Pagina 345 - Mie sal hoppo, en loop na mie Vaeder, en sal seg na hem: Vaeder! mie ka sondig tegen die Hemel, en voor ju. 19. En mie no bin waerdig, dat ju asteran sal nuem mie ju Soon; maek mie als een van ju Hierlingen. 20. En hem ha hoppo, en ha kom na sie Vaeder. Maer dietit hem ha wees verwej van daesoo nogal , sie Vaeder ha kik hem, en ha jammer hem gu, en ha kurrie, en ha vas hem ront sie Hals, en ha kis hem; 21. Maer die Soon ha seg hem : Vaeder ! mie ka sondig tegen die Hemel, en voor ju, en mie no meer...

Bibliografische gegevens