Ian Bottelgier heeft dit boeck gemaect geheeten Somme ruyrael. Spreke[n]de van allen rechten Ghecorrigeert bi eenen experten practizijn aduocaet inden hoghen raet des conincs va[n] Castilien. Garnaten. &c. te Mechelen residerende

Voorkant
by mi Claes de Graue [...], 1500
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Bibliografische gegevens