Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]

THÉoRETIscHE AFDEELING BEr - GENEES- HEEL- EN NATUUR

- - - , -- KUNDE. -, voorstelling aangaande het wezen, de kennis en de behandeling der gastri

[ocr errors]

, van Berlin, enz. - - - - - Bladz. 1. - -

verhandeling over de Narcotische Ge

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

PRACTIscHE AFDEELING DER GE. o
NEEs- HEEL- EN NATUURKUNDE. -

Bedenkingen over de Waterbreuk, door D. J. LARREY, Eersten Heelmeester - s 2 ' - der TT T - - - $ - - -- " -v - ze *- - *, * - w - - w- – -

[subsumed][subsumed][subsumed][graphic]
« VorigeDoorgaan »