Album der natuur

Voorkant
Pieter Harting, Douwe Lubach, Willem Martinus Logeman, Eliza van der Ven, Hugo de Vries
A. C. Kruseman, 1863
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave


Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 244 - t in zijn loop weerstaan; Ontzettend is zijn kracht, zijn razen en zijn rollen; ^t Sleept schuim en golven mee, die om zijn korsten stollen ; Het stuift den rukwind voor, die 't najaagt wat hij kan, En alles davert, bonst en klotst en kookt er van. Het naakt; — en ieder knielt en stort zijn jongste bede... Het schaaft de kiel voorbij, maar neemt de spaanders mede En tuimelt verder heen, tot uit het oor en 't oog.
Pagina 178 - Er blijft ons over nog eene vierde soort van wortels te beschouwen, die zich zoowel in den grond als daarbuiten bevinden kunnen, maar zich van de overigen hierdoor onderscheiden, dat zij zich aan DE WORTEt.8 DER PLANTEN.
Pagina 41 - ... zijn van de tegenwoordigheid van geest en van de vlugheid van opvatting bij den waarnemer zelven. Ten aanzien van de waarneming van zoneclipsen bleek dit wel duidelijk daaruit...
Pagina 42 - ... eensdeels de natuur bezitten van eenen politiebeambte, en anderzijds den gemoedstoestand van iemand , die gewoon is met de verschijnselen van zenuwziekten om te gaan. De waarnemers...
Pagina 92 - Deze mier is donkerrood en van middelbare grootte en bedekte destijds de wegen somtijds uren lang. /ij at van de boven den grond staande deelen van het suikerriet niet het geringste, ondermijnde slechts zyne wortelen en leefde alleen van doode en levende dieren, doode ratten, jong gevogelte enz.
Pagina 42 - ... en er is in dien korten tijd zooveel te zien en te doen, dat het uiterst moeijelijk is om zijne geheele opmerkzaamheid tot die enkele soort van waarnemingen te bepalen, die men vooraf op zich heeft genomen.
Pagina 182 - Fig. 11. en de daarin gevormde wortels niet zoo schadelijk. De plant heeft en behoudt hare eigenlijke wortels in den grond en zij schijnt...
Pagina 27 - Vingergras (DigŁaria sanguinalis en glabra) , het zacht Zorggras (Holcus mollis), welks wortelspruiten zich even als de, hier anders niet zeer algemeene , kweek in den bodem uitstrekken...
Pagina 116 - zee wormen" en andere dieren had opgehaald uit diepten, veel grooter dan die, op welke men het er voor houdt dat alleen dierlijk...
Pagina 28 - Het is bekend, welk gevaar die verstuivingen voor het behoud onzer zeeduinen aanbrengen en hoe men daar het kwaad tracht te beteugelen door het aanplanten van helm...

Bibliografische gegevens