Teams in welzijns- en gezondheidszorg: Ontwikkeling en begeleiding

Voorkant
Bohn Stafleu van Loghum, 2 okt. 2008 - 220 pagina's
0 Recensies
Teams in gezondheidszorg en welzijn staan centraal in dit boek. Bestaande begeleidingsmodellen over groepsontwikkeling en teamcoaching worden gebruikt om naar de samenwerking van teams in deze sector te kijken. Het boek beschrijft op microniveau de processen in teams en de ontwikkelingsfasen waar teams mee te maken hebben. Aan de orde komen bestendigende en opbouwende aspecten in teams, gedrag dat aandacht vraagt en handvaten voor de begeleiding.De dynamiek van samenwerking in teams staat niet los van de persoonlijke patronen van de teamleden en de organisatiecultuur waarin zij werkzaam zijn. De factoren die van invloed zijn op persoonlijke patronen komen uitvoerig in het boek aan bod. Evenals de spanningsvelden in de organisatie die hun invloed hebben op de samenwerking.Ten slotte wordt er ingegaan op de contractering, de competenties en de positionering van de begeleider. Vaak een supervisor of coach ingehuurd als externe begeleider of werkzaam als intervisor of instellingssupervisor. De medewerker, het team en de organisatie worden benaderd vanuit het perspectief van deze begeleiders van teams.Teambegeleiding gaat over het vergroten van zelfsturing of het verbeteren van de samenwerking. Naast structurele reflectie op de teamdoelmatigheid en de formele en informele processen vraagt begeleiding soms ook om activerende werkvormen. Een aantal werkvormen worden beschreven en bieden praktische handvaten.De formele en informele processen worden samen met de mate van zelfsturing bijeengebracht in een teamraster, een kaartenset voor teambegeleiding en ontwikkeling.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
8
PROFESSIONAL
25
Teamontwikkeling
95
Patronen teamrollen en parallelle processen
111
Teamontwikkelingsfasen
124
Cultuuraspecten
175
DE MEDEWERKER
197
Copyright

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens