Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]

ERNESTINO Tacito tertium edendo manum admoverat vir celeberrimus, antiquarum literarum stator eximius, Frid. Aug. WOLFIUS, in alma Halensi Academia græcæ linguæ professor, remque ad Annalium libri secundi caput 24 perduxerat. Ei altius dein molienti consilium, Taciti proprio Marte elaborandi et critico adparatu instruendi , succenturiatus ego optimi viri postremas adnotationes a meis distinxi, inque sequentibus ejus vestigia, quantum pro ingenii mediocritate licuit, legere studui. Ad id autem negotii vix accesseram , quum ecce codex Budensis , quo ante hæc tria sæcula BEATUS RHEnAnus fuerat usus, quique dudum putabatur deperditus, quasi Deus ex machina mihi adstitit. Eum ergo munificentia viri eximii strenuique belli ducis DORSNERI, tormentariæ rei per Galliam præfecti, ad

quem hæreditario jure pervenerat, acceptum de novo contuli, ne

ij que hujus est laboris ut me pæniteat. In recensendo Cornelio ita sum versatus, ut recentiora doctorum virorum notata in usum traherem, et ab ipso ERNESTIO, ubi visum esset , modeste libereque dissentirem. Quæ viro immortali, de consilio suo præfanti , videbantur addenda, ita heic inserta leguntur, ut typorum discrimine facile dignoscantur.

ERNESTI PRÆFATIO

ANNI MDCCLXXII.

[ocr errors]

Cox Suetonii Cæsares, ante hos quatuor et viginti annos, qualicunque cura mea emendatos illustratosque edidissem, jam tum erant, qui hortarentur, ut eandem operam Taciti libris impenderem. Sed, cum non ignorarem , quanto plus laboris ea in re proponeretur, quam in Suetonio exhausissem, ab eo me consilio alienissimum ostendi. Nam, ut mitterem, quanto difficilior scriptor esset Tacitus, quanto major operis moles; illud maxime incommodi ea in re esse , quod nondum quisquam editorum superiorum hoc in se laboris suscepisset , ut editiones veteres accurate inter se conferret, et, unde lectio quæque nata esset , ostenderet ; cum satis, tractandis interpretandisque aliquoties Taciti libris, cognovissem , non pauca esse in eorum contextu , ut duobus quidem abhinc sæculis editus esset , quæ temere irrepserint, nec e bonis libris venerint : tot autem libros vel conquirere , vel comparare, quam difficile , quam molestiæ plenum esset, facile intelligi posse. Anno autem post, cum ratio institutoruin meorum ita tulisset, ut aliquot Annalium libros publicis in Academia lectionibus enarrarem, animadversa exemplarium in tabernis librariis paucitate, serio rogatus sum, ut id oneris mihi paterer imponi et novam Taciti cditionem curarem. Recepto tandem negotio , ante omnia mecum constitui, quid maxime agendum, quid consilii sequendum putarem. Etsi autem videbam, nova editione iis maxime consultum iri , qui in Tacito legendo aliena ope indigerent : tamen ita me comparavi, ut non huic modo rei satisfacerem pro viribus , sed etiam operæ aliquid , si possem, navarem Tacito ipsi , sive potius iis , qui interpretis auxilio non admodum indigerent,

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »