Placcaet, resolutie, generale ordonnantie, mitsgaders ordre van verpachtinge ende procederen, item particuliere ordonnantien ende instructien op't collecteeren ende innen van de generale middelen van stadt Groningen ende Ommelanden, Volume 1

Voorkant
by de weduwe van Edzard' Huysman, 1661 - 213 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens