Batavia sacra, Volume 2

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 374 - Klerken om de gemelde misdaaden va(t gehouden zijnde, om op onzen naam , zoo als gezeit is , gevangen geZet te worden, bereidwillig zyn om hun woord ten...
Pagina 374 - ... woord van de vrede te onderhouden aan u lieden of aan iemand van de uwen , wien het amptshalve toekomt, weigeren te...
Pagina 374 - ... dan zyn de voornoemde Klerken vrank en vry, en zullen zonder de wetten als gezeit -is te overtreeden niet mogen gevangen gezet worden.
Pagina 373 - ... uuren op de been' zyn , en by dag allerhande moetwilligheden pleegen } 't welke alles ook...
Pagina 226 - Ter oirkondedezes hebben wy goed- gevonden ons zegel , tot bekragtiging van ons bevel, hier aan te hangen. Gedaan en gegcevcn te Utregt , in 't jaar onzes Heere MCC XCI.
Pagina 222 - ... der gemelde zonden meer aan de gewoonte dan aan 't gebrek der kaftijdinge toe te fchryven : Zoo is...

Bibliografische gegevens