Placcaerten, ordonnantien, edicten, reglementen, tractaeten ende privilegien in dese Nederlanden uyt-gegeven t'sedert den jaere M.D.C.LXXV.: midtsgaeders diversche interpretatien, declaratien ende verclaeringe gevolght op eenige der selve placcaerten

Voorkant
by Josephus Ermens - 671 pagina's
 

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens