Verhandelingen. Deel 1,2, 3e druk; 3,4, 2e druk; 5-.

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 22 - ... tot genezing , daar tegen , zijn in acht te nemen , en , waar door die het best worden uitgevoerd; eerst bij onze Europeanen: daarna bij den Inlander; aan wien velen , daar in , eene bijzondere bedrevenheid toefchrijven. 44. Voor die de meeste geneeskundige planten, vruchten en wortels, alhier bij den Inlander in gebruik, zal hebben aangetoond ; maar (NB.) het aangetoonde ook, met goede bewijzen, bevestigt; ten einde alle onzekerheden en fchadelijke gevolgen voortekomen.
Pagina xxx - Batavia 1840. 2e d. 626. 5003. Berigt nopens den aard der kinderziekte te Batavia, in hoever men met de ine.nting derzclve gevorderd is, en wat daarbij is waargenomen, door J.
Pagina 20 - Ipoediger dan. nu gefchiedt, uit de binnenlanden naar het ftrand, of de rivieren vervoerd kan worden , en ligter voort te trekken zij. jjŲ. Voor die een beter voertuig, dan de buffels - karren der Javapcn , uitvindt, het geen minder log, doch even fterk zijnde, meerdere zwarte kan vervoererv 37.
Pagina 224 - Op het geheele onderlijf had deze „ruwe en lange witte haren, die als een bontwerk, of harige vacht van een aap, of ander dier, blindelings bevoeld, zich voordoet". Het hoofdhaar is „onzuiver wit, met eene citroenverwige vlamme".
Pagina 15 - Bantamfche, in ťťn jaar, alhier, zal hebben ingezameld. 1 8. Voor 18. Voor die de middelen aantoont, om de voortplanting der cacao , in deugd die van de kust Caraques evenarende, te bevorderen. 19; Voor die, op een woest ftuk land i de meeste cacao -boomen, ten minste vijftig, aanplant, na twee jaren.
Pagina 32 - ... maatregelen moet de geneesheer, gedurende den loop der ziekte in acht nemen ; en welke dieet , of levenswijze moet hij , den ingeŽnt en...
Pagina 12 - Compagnie eenigzins zouden mogen aangaan ; maar zal daartegen alle kunsten en wetenfchappen pogen te bevorderen; en al wat de natuurlijke historie , oudheden , zeden en gewoonten der volken aangaat , zal hetzelve gretig ontvangen. Echter is zijn voornaam doelwit, tot voorwerpen van zijn onderzoek te laten dienen, zulke zaken die, ten nutte van landbouw, koophandel en bijzondere welvaart dezer volkplantingen , kunnen {trekken , en , in alle opzigten, als uitvoerlijk beoordeeld worden.
Pagina 6 - Maar hoe noodzakelijk , hoe nuo tig zich dit ook voordeed, de nieuwigheid, dat ongehoord ontwerp vond tegenftand: men zag het aan voor onuitvoerlijk: gelijk men ook nog, bij de...
Pagina 235 - InlandŤf, door een goed voorbeeld geleid, door zijn gezigt en gevoel overtuigd ^ hoe bijgeloovig anders ook , evenwel geene hardnekkigheid genoeg bezit, om de waarheid tegen te fpreken...
Pagina 29 - En om deze, zoowel als een iegelijk, zonder ononderfcheid , in (laat te (lellen , het hunne, tot nut dezer (lichting, toe te brengen zal het van zijn jaarlijks Programma , duizend exemplaren laten ten drukken , om alhier , aan de Heeren Directeuren en Leden , uit te deelen , en te verzenden naar Łe Buitenkantoren.

Bibliografische gegevens