Navorscher, Volume 30

Voorkant
J.C. Loman, Jr., 1880
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 16 - Guillebert de Lannoy et ses voyages en 1413, 1414, et 1421, commentés en français et en polonais.
Pagina 64 - Il est encore en Europe un pays capable de législation ; c'est l'île de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté mériterait bien que quelque homme sage lui apprît à la conserver. J'ai quelque pressentiment qu'un jour cette petite île étonnera l'Europe.
Pagina 279 - Land- und Volksbilder aus den Marschen der Weser und Elbe — Gotha, 1858...
Pagina 412 - Die en is sijn meester niet ontlopen. 4210 Can hise so subtilic knopen Dat hi niet en stamert in sijn tale, Ende dat hi gehoort is wale , Neve , dese mach wonder maken : Hi mach bont dragen , ende scaerlaken , 4215 Int geestelic ende int werelic recht; Hi verwint so waer hi vecht; Nochtan en trect hi sweert noch knijf. Nu vint men ooc menigen ka...
Pagina 35 - Orpheus, dien veel harten trouwen In den drang van eedle vrouwen : Orpheus, die den Teems en Golf In de vrolyckheyd bedolf: Orpheus op wiens huppelvingeren Prins en Koningen verslingeren: Orpheus verre boven nyd : Dien...
Pagina 35 - Met uw' snaeren onderhoud: Orpheus, wien de Nymph een' krans breyd, T'elkeus wen ghy 't hof ten dans leyd: Orpheus in 't beschaduwt groen, Daer de jufferen om woên: Orpheus, dien veel harten trouwen In den drang van eedle vrouwen : Orpheus, die den Teems en Golf In de vrolyckheyd bedolf: Orpheus op wiens huppelvingeren Prins en Koningen verslingeren...
Pagina 474 - Juj weef waar A. enz., is van niets anders dan van het brandhout sprake. Het is waar dat het woord mustera in Gen.
Pagina 411 - T~ 8592 Berooft, beroofd van zin. Doe scoot hi op, ende snaude na mi; 3595 Maer ie ontvlooch, met anxte groot: Anders ware ie bleven doot ! Het was ooc nau dat ie ontquam : Op enen boom ie mijn vlucht nam, Ende sach van verre, hoe die katijf 3600 Ginc staen eten mijn goede wijf! Hi en liet aen vleesch noch aen been Niet, dan die vedren sommich een. Die clein plumen gingen ooc op : So was hem verhongert den erop! 3605 Doe en bleef hi daer niet meer. [Als] hi had wel gegeten seer, Liep hi heen sijnre...
Pagina 414 - Segt mi wiet u heeft gedaen? 4430 Men sal aen vrienden doen verstaen Sware saken, die gaen ter noot. Een trou vrient is een hulpe groot: Hi vint dicke beteren raet Ter noot, dan diet aen gaet, 4435 Al is hi nochtan niet so vroet. Dat doet den man ontgaen den moet Ende die wijsheit al so sere, Alst hem aent lijf gaet, of aen deere; Ende ist so met hem begaen 4440 Hi en weet wat doen, of eerst bestaen, V
Pagina 543 - Heil sei dir, du heilig Kraut! Hilf uns zum gesunden; Auf dem Oelberg wurdest du Allererst gefunden; Du bist gut für manches Weh, Heilest manche Wunden ; Bei der Jungfrau heil'gem Strauss Lasse uns gesunden !" In Dodonaeus

Bibliografische gegevens