Op de grens van land en water: dynamiek van landschap en samenleving in Frisia gedurende de Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd

Voorkant
Barkhuis, 2010 - 249 pagina's
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
Dutch description: De wetenschappelijke zoektocht waar dit boek het resultaat van is, begon bij de vraag naar de wortels van het Friese koninkrijk in de Vroege Middeleeuwen. Daarmee kwam het zwaartepunt van het onderzoek te liggen in de Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd.Algemeen werd aangenomen dat Frisia in die tijd aan de rand van het continent lag en dat de grote ontwikkelingen toen aan onze kuststreken voorbij zijn gegaan. Door de archeologische gegevens naast de historische te leggen, blijkt de Friese samenleving echter even complex als de meeste andere Keltisch-Germaanse samenlevingen in Noordwest-Europa. Daarbij komen tal van vragen aan deorde. Hoe zag de Friese samenleving eruit? Hoe was hun relatie met het Romeinse rijk? En waren de Friezen van de Romeinse tijd wel de Friezen van de Vroege Middeleeuwen. En zo nee, wat waren dan de achtergronden van de nieuwkomers? En natuurlijk gaat veel aandacht uit naar het decor waarin zich dit allemaal afspeelt: de dynamiek van het kustlandschap.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Op de grens van land en water
16
De kolonisatie van de kwelders
49
De kolonisatie van de hoogveenranden
77
Huis erf en land in de Romeinse tijd
105
Friezen en Romeinen
117
Oude en Nieuwe Friezen
150
Conclusies
191
Bronnenuitgaven Romeinse tijd
211
Bijlage 1
232
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens