Neder-duytsche epigrammen op verscheyden saecken, soo wel om te stichten, als den geest te vermaecken. Met genuchlycke epitaphien op d'overledene gedicht, waer deur dat de levende worden oock gesticht

Voorkant
by Hendrick Iaey, 1617 - 120 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens