Verzameling van XXIV. origineele charters, privilegien en keuren van de provincie van Vlaenderen, van de XIII.e, XIV.e, XV.e, en XVI.e eeuw, zoo in de archieven van het Land van Waes, als ter greffie ... en in de archieven der stad Gend berustende, door 't bevel en op kost van de staeten der zelve provincie gedrukt in de jaeren M.D.CC.LXXXVII. en M.D.CC.LXXXVIII.

Voorkant
by Bernard Poelman, 1788
 

Overige edities - Alles bekijken

Bibliografische gegevens